Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί

19 λεπτά

Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος

Φύλλα Εργασίας

Δίνουμε στην κάθε ομάδα μαθητών το δεύτερο φύλλο εργασίας και  ζητάμε να κάνουν τις δραστηριότητες που υπάρχουν σ’ αυτό με τη σειρά.  Στην πρώτη δραστηριότητα ζητείται  με βάση τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από την εφαρμογή του 1ου φύλλου εργασίας να γράψουν ποιοι ιστοί νομίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχουν στο όργανο του στομάχου.  

Στην δεύτερη δραστηριότητα ζητείται από τις ομάδες των μαθητών να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό Βιολογία Α’-Γ΄ Γυμνασίου για να  ελέγξουν αν είναι σωστές οι απόψεις τους από την  1η δραστηριότητα και στη συνέχεια να κάνουν τυχών διορθώσεις των αρχικών τους προβλέψεων.

Λογισμικό Βιολογία Α' - Γ' γυμνασίου

Σχόλιο: 
Το λογισμικό «Βιολογία Α’, Γ΄ γυμνασίου» έχει σχεδιασθεί για να υποστηρίξει τη διδασκαλία της Βιολογίας της Α΄, Β’ και Γ΄ Γυμνασίου με το νέο ΑΠΣ. Είναι ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που περιέχει λίγες πληροφορίες σε απλή γλώσσα, πολύ απλές παραστατικές κινούμενες εικόνες και καλύπτει ένα μικρό μέρος των αναγκών του μαθήματος.
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)