Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί

7 λεπτά

Αξιολόγηση - Εργασία για το σπίτι

Φύλλα Εργασίας

Ως εργασία για το σπίτι αναθέτουμε στην κάθε ομάδα  να βρει πληροφορίες για τη δομή ενός συστήματος των οργάνων που αποτελούν τον ανθρώπινο οργανισμό. Οι πληροφορίες για την ανάθεση της εργασίας υπάρχουν στην δραστηριότητα 4η Β του 2ου φύλλου εργασίας.

Η αξιολόγηση γίνεται διαδικτυακά στην αίθουσα πληροφορικής σε φόρμα της Google. Οι ερωτήσεις της αξιολόγησης υπάρχουν και στην δραστηριότητα 4η Γ του 2ου φύλλου εργασίας.

Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)