Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Μεταφορές και επικοινωνίες

5 λεπτά

Καταγραφή πληροφοριών για το αντικείμενό μου

Φύλλα Εργασίας

Στη΄φάση αυτή   οι μαθητές/τριες  συμπληρώνουν τα κενά του φύλλου εργασίας για τα ερωτήματα 2-5, που αφορούν το αντικείμενο (κατασκευή) που βρίσκεται στο θρανίο τους.Οι ερωτήσεις είναι κατάλληλα διατυπωμένες , ώστε να ανταποκρίνονται στο  πνεύμα των πληροφοριών που θα αναζητήσουν οι μαθητές/τριες, για την συγγραφή μιας γραπτής εργασίας σχετικής με την επιλογή του ατομικού έργου που θα κατασκευάσουν στο πλαίσιο του μαθήματος της τεχνολογίας της α΄τάξης γυμνασίου.

Δημιουργός Σεναρίου: ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΤΟΥΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια