Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Μεταφορές και επικοινωνίες

15 λεπτά

Περιγραφή κατασκευαστικών στοιχείων αντικειμένων

Φύλλα Εργασίας

Στην 4η φάση   οι μαθητές-τριες αρχικά  συμπληρώνουν τα  κενά στα ερωτήματα 6-9 του φύλλου έργου, με την καθοδήγηση  του διδάσκοντα όπου χρειάζεται  και στη συνέχεια  γίνεται επιλογή από   2-3 μαθητές –τριες,  που δεν έχουν  παρουσιάσει ξανά  αντίστοιχη δραστηριότητα σε προηγούμενη ενότητα του μαθήματος και  εξηγούν τον τρόπο που φτιάχτηκε η κατασκευή που υπήρχε στη  θέση τους . Η επιλογή γίνεται  με κριτήριο τα υλικά - εργαλεία  και λειτουργίες των κατασκευών που θα παρουσιαστούν,έτσι ώστε να  ανήκουν σε διαφορετικές τεχνολογίες , για την διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών.Στο τέλος αφιερώνονται και 2 λεπτά για να εκφράσουν οι μαθητές-τριες τυχόν  ιδέες τους για κατασκευές της συγκεκριμένης ενότητας, που θα τους ενδιέφερε να τις επιλέξουν για την ατομική τους εργασία.

Παρουσίαση κατασκευής από μαθητή

Διευκρίνιση: 
Εικόνα από την παρουσίαση μαθητή με θέμα τον φάρο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΤΟΥΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια