Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Μεταφορές και επικοινωνίες

5 λεπτά

Οδηγίες για την ανάθεση εργασιών στο σπίτι

Φύλλα Εργασίας

Ο καθηγητής διανέμει φύλλο ανάθεσης εργασίας ( ή  το προβάλλει στην πλατφόρμα που το έχει ήδη καταχωρήσει π,χ, edmodo ή και στα έγγραφα google) και δίνει οδηγίες για τις ασκήσεις που περιέχονται σ΄αυτό. Το είδος των ερωτήσεων πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά να μην επιτρέπει στους μαθητές μία απλή αντιγραφή πληροφοριών από σχετική πηγή του διαδικτύου , αλλά να οδηγεί τους μαθητές σε σύνθεση και επιλογή του πληροφοριακού υλικού που θα χρησιμοποιήσουν.Επίσης προαιρετικά προτείνεται στους μαθητές να παρακολουθήσουν βίντεο ή να ασχοληθούν με  κατασκευή κάποιου μέσου μεταφοράς ή μέσου επικοινωνίας με απλά υλικά.Αν χρησιμοποιούμε πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης (π,χ. edmodo) , μπορούμε να ενσωματώσουμε εκεί χρήσιμους συνδέσμους με βίντεο ή προσομοιώσεις κατασκευών για να παρακολουθήσουν οι μαθητές/τριες μας. Σε 3 εικόνες που επισυνάπτονται παρουσιάζεται υλικό τόσο από ερωτήσεις , όσο και από βίντεο κατάλληλα και σχετικά με τις εργασίες και τις δραστηριότητες  που μπορούν να ανατεθούν.

Προτεινόμενα θέματα ανάθεσης εργασιών

Διευκρίνιση: 
Ερωτήσεις για τον σχηματισμό φύλλων ανάθεσης εργασίας στην ενότητα "μεταφορές και επικοινωνίες"

Προτεινόμενα θέματα προαιρετικής ανάθεσης εργασίας

Διευκρίνιση: 
Ηλεκτρονικές διευθύνσεις για παροχή οδηγιών για απλές κατασκευές μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας.

Προτεινόμενα βίντεο

Διευκρίνιση: 
Ηλεκτρονικές διευθύνσεις για προβολές βίντεο με θέματα μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας.
Δημιουργός Σεναρίου: ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΤΟΥΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια