Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

45 λεπτά

Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές συγκεντρώνονται στη σχολική τους αίθουσα και αξιολογούν τη διαδικασία αλλά και αξιολογούνται από τον διδάσκοντα.Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους ανά ζεύγος και εντός της ομάδας. Ο καθηγητής αξιολογείται ως προς τη συνεισφορά του από τους μαθητές και αυτοαξιολογείται. Η διαδικασία αξιολογείται από κοινού. Όσον αφορά τους μαθητές αξιολογείται επίσης και η ικανότητά τους να αποδώσουν περιληπτικά (σε ιστοριογραφική μορφή) τα ευρήματά τους σε διαφάνειες και να συνθέσουν γραπτό κείμενο (άρθρο). Ο καθηγητής αξιολογεί και την ικανότητα της κάθε ομάδας να αντλήσει ιστορικές πληροφορίες από επιλεγμένες ιστορικές πηγές. Οι μαθητές καταγράφουν τις δυσκολίες που συνάντησαν με τη βοήθεια του φύλλου εργασίας που τους δίδεται και του διαδραστικού εργαλείου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)