Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΚΛΙΜΑ-ΚΑΙΡΟΣ, ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

45 λεπτά

Το κλίμα της Ελλάδας

Φύλλα Εργασίας

Ακολούθως οι μαθητές καλούνται να επισκεφθούν το δικτυακό τόπο "Φωτόδεντρο" και να αναπαράγουν την εφαρμογή

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2856

και επιλέγοντας στο κάτω μέρος του χάρτη τα χρωματισμένα τετραγωνάκια να πάρουν πληροφορίες για το κλίμα κάθε περιοχής της Ελλάδας. Μπορούν να συγκρίνουν τις διαφοροποιήσεις σε σχέση με το ανάγλυφο της Ελλάδας επιλέγοντας στην εφαρμογή το γεωμορφολογικό χάρτη.

Μετά οι μαθητές/τριες καλούνται να συμπληρώσουν δεδομένα στα φύλλα εργασίας τους και να απαντήσουν στα ερωτήματα που τους τίθενται. Με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Φύλλο εργασίας επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν τις σημαντικές διαφοροποιήσεις στο κλίμα των διαφόρων περιοχών της χώρας μας. Διαφοροποιήσεις που οφείλονται κυρίως στους παράγοντες που μελετήθηκαν στις προηγούμενες δραστηριότητες (απόσταση από τη θάλασσα, υψόμετρο, ανάγλυφο, οροσειρές, τοπικοί άνεμοι κλπ.).

Κάθε ομάδα ανακοινώνει στην τάξη τα αποτελέσματα των εργασιών της.

 

Κλιματικός χάρτης της Ελλάδας

Διευκρίνιση: 
Παροχή γραφημάτων θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΟΣΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)