Λατινικά (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία

45 λεπτά

1. Διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού

Φύλλα Εργασίας

Ο καθηγητής θέτει στους μαθητές το ερώτημα ποιοι είναι οι αρχικοί χρόνοι στα αρχαία ελληνικά (σύνδεση αρχαίων ελληνικών - λατινικών) και γιατί τους μαθαίνουμε. Στη συνέχεια, οι μαθητές παραπέμπονται μέσω του φύλλου εργασίας στην ιστοσελίδα www.study4exams.gr, όπου διαβάζουν τη θεωρία για τους αρχικούς χρόνους των λατινικών. Έπειτα οι ομάδες των μαθητών ασχολούνται με την οριστική Παρακειμένου Ενεργητικής φωνής των ρημάτων της α΄, β΄, δ΄ συζυγίας και του ρήματος sum. Συγκεκριμένα, οι μαθητές αντιγράφουν από την ιστοσελίδα σε ένα αρχείο επεξεργαστή κειμένου τα παραδείγματα και ξεχωρίζουν τις καταλήξεις και τα θέματα της Οριστικής του Παρακειμένου. Κατόπιν εντοπίζουν τους Παρακειμένους της ενότητας XI και κλίνουν τον τύπο Παρακειμένου που τους ορίζει το φύλλο εργασίας. Ως άσκηση εμπέδωσης το φύλλο εργασίας κάθε ομάδας παραπέμπει τους αντίστοιχους μαθητές σε ένα από τα κείμενα που έχουν ήδη διδαχθεί για να μεταφέρουν τα ρήματα στην Οριστική Παρακειμένου της Ενεργητικής φωνής.

Για τη διδασκαλία του συντακτικού οι μαθητές καθοδηγούνται από το φύλλο εργασίας να διαβάσουν τη θεωρία από το ψηφιακό βιβλίο και να ασχοληθούν με ανάλογες ασκήσεις για εμπέδωση της ύλης.

 

Δημιουργός Σεναρίου: Αλεξάνδρα Χιώτη (Εκπαιδευτικός)