Λατινικά (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία

45 λεπτά

2. Σύνταξη και μετάφραση του κειμένου

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες. Αφού εντοπίσουν στο διαδραστικό βιβλίο των λατινικών το κείμενο XI, αντιγράφουν στον επεξεργαστή κειμένου το απόσπασμα που αναγράφεται στο φύλλο εργασίας. Χρωματίζουν -με διαφορετικό χρώμα, σύμφωνα με τις οδηγίες- τους συντακτικούς όρους και τους βάζουν σε σειρά. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των σχολίων του σχολικού βιβλίου μεταφράζουν το απόσπασμα και το συγκρίνουν με την προτεινόμενη μετάφραση του διαδραστικού βιβλίου. Πριν παρουσιάσουν την μετάφρασή τους στους συμμαθητές τους, συζητούν τις διαφορές της δικής τους και της προτεινόμενης μετάφρασης. Αν το κρίνουν απαραίτητο, δικαιολογούν την τελική τους επιλογή. Τέλος, ως εισαγωγή στην επόμενη φάση, δίνεται σε κάθε ομάδα μία λατινική φράση που σχετίζεται με τον Αννίβα και αναζητούν στο διαδίκτυο τη σημασία και την ιστορία της.

Δημιουργός Σεναρίου: Αλεξάνδρα Χιώτη (Εκπαιδευτικός)