Λατινικά (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία

45 λεπτά

3. Ενασχόληση με το περιεχόμενο του κειμένου

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, αναλαμβάνουν την δημιουργία μιας παρουσίασης. Κάθε ομάδα έχει δικό της θέμα. Το φύλλο εργασίας προτείνει βοηθητικές ιστοσελίδες. Η παρουσίαση κάθε ομάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 λεπτά.

Δημιουργός Σεναρίου: Αλεξάνδρα Χιώτη (Εκπαιδευτικός)