Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Τα συναισθήματα μέσα από την τέχνη

45 λεπτά

Τα συναισθήματά μου

Φύλλα Εργασίας

Σκοπός της πρώτης φάσης του σεναρίου είναι η ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των μαθητών και η παρότρυνση για εξωτερίκευση των συναισθημάτων τους και αναζήτηση των βαθύτερων αιτιών που τα προκαλούν.

Αρχικά προβάλλονται μικρά video με θέμα τα 4 βασικά συναισθήματα (χαρά, λύπη, φόβος, θυμός). Μαθητές αντίστοιχης ηλικίας έχουν ζωγραφίσει καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής, οι οποίες τους προκαλούν συγκεκριμένα συναισθήματα. Με αφορμή τα video αυτά καλούμε τους μαθητές μας να απαντήσουν σε ανοικτού τύπου ερωτήσεις όπως:

"Εσένα τι σε κάνει χαρούμενο/λυπημένο/θυμωμένο..."

"Πες μας κάτι που σε φοβίσει"

"Τι νιώθεις όταν..."

Παράλληλα, έχουμε φροντίσει να εμπλουτίσουμε την τάξη με κατάλληλους πίνακες αναφοράς οι οποίοι συνδυάζουν κάθε συναίσθημα με την αντίστοιχη λέξη (με μικρά ή/και κεφαλαία γράμματα) ώστε οι μαθητές μας να εξοικειωθούν με τις συγκεκριμένες λέξεις. 

Τέλος, στα φύλλα εργασίας καλούμε τους μαθητές να ζωγραφίσουν αιτίες και καταστάσεις οι οποίες τους προκαλούν συγκεκριμένα συναισθήματα και στη συνέχεια να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης τις δημιουργίες τους.

 

 

 

 

 

Τα συναισθήματά μου - Θυμός

Διευκρίνιση: 
Ένα μικρό video για το θυμό και τις αιτίες που τον προκαλούν μέσα από ζωγραφιές μαθητών νηπιαγωγείου.

Τα συναισθήματά μου - Φόβος

Διευκρίνιση: 
Ένα μικρό video για το φόβο και τις αιτίες που τον προκαλούν μέσα από ζωγραφιές μαθητών νηπιαγωγείου.

Τα συναισθήματά μου - Λύπη

Διευκρίνιση: 
Ένα μικρό video για τη λύπη και τις αιτίες που την προκαλούν μέσα από ζωγραφιές μαθητών νηπιαγωγείου.

Τα συναισθήματά μου - Χαρά

Διευκρίνιση: 
Ένα μικρό video για τη χαρά και τις αιτίες που την προκαλούν μέσα από ζωγραφιές μαθητών νηπιαγωγείου.

Ζευγάρια συναισθημάτων

Διευκρίνιση: 
Σχημάτισε ζευγάρια με ίδια συναισθήματα
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)