Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η Ρίψη ¨ο βασιλιάς¨ των κινητικών δεξιοτήτων

40 λεπτά

Παρέμβαση 1η: Δεξιότητα ρίψης

Φύλλα Εργασίας

Τίτλος

Παρέμβαση 1η: Δεξιότητα ρίψης

Σκοπός: Ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιοτήτων χειρισμού.

Στόχος: Εκτέλεση βασικών δεξιοτήτων χειρισμού σύμφωνα με το επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Βασική επιδίωξη: Εκτέλεση ρίψης με κίνηση του χεριού από πάνω στο αρχικό στάδιο της δεξιότητας . Εξάσκηση στη ρίψη για απόσταση.

Επιμέρους επιδιώξεις: Γνωριμία με την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων το Ολυμπιακό Πνεύμα και τα Ολυμπιακά Αγωνίσματα.

Περιγραφή

Περιεχόμενα

Σήμερα θα προσπαθήσουμε να μάθουμε ρίψη μπάλας με κίνηση του χεριού από πάνω. Επίδειξη κίνησης από τον Κ.Φ.Α.

Παιχνίδι: «Καθαρίστε την αυλή σας» (Gallahue, 2002, σ. 292). Ελεύθερη διάταξη με τη μισή τάξη στην κάθε πλευρά του γυμναστηρίου. Στο κέντρο τεντώνουμε ένα σχοινί, από τη μια πλευρά του γυμναστηρίου ως την άλλη στο ύψος περίπου της μέσης των παιδιών εικόνα 1.

Τοποθετούμε πολλές πάνινες, χάρτινες, σφουγγαρένιες κ.ά. μπάλες στο γήπεδο της μιας ομάδας.

Με τη μουσική ή με το σύνθημα ΄΄πάμε΄΄ οι παίχτες της ομάδας που έχουν τις μπάλες στην αυλή τους, τις ρίχνουν πάνω από το σχοινί, στην αυλή της άλλης ομάδας, και εκείνοι προσπαθούν να τις επιστρέψουν όσο πιο γρήγορα μπορούν. Κερδίζει η ομάδα με τα λιγότερα σκουπίδια. Μετράμε όλοι μαζί τις μπάλες της κάθε ομάδας και ερχόμαστε σε επαφή με τον επιστήμη των μαθηματικών.

Σημεία έμφασης

Όλες οι μπάλες πρέπει να ρίχνονται, με βάση το μοντέλο ρίψης που υποδείξαμε πριν όσο πιο μακριά στο άλλο γήπεδο. Ενθαρρύνουμε τις δυναμικές ρίψης. Δοκιμάστε να ρίξετε την μπάλα με διάφορους τρόπους. Μετράμε τις μπάλες που έμειναν στην αυλή της κάθε ομάδας, για να βρούμε το νικητή.

 

Εικόνα 1. Παιχνίδι: «Καθαρίστε την αυλή σας»

 

 

Κύριο Μέρος

Επίδειξη ρίψης με κίνηση του χεριού από πάνω και οδηγίες που αφορούν τη σωστή εκτέλεση. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων σε σειρές απέναντι από τοίχο ή σταθερό στόχο.

*«Ορφέας στον Άδη» - Offenbach.

Υφασμάτινες μπάλες Σε απόσταση 2μ. από τον τοίχο ή σταθερό στόχο τα παιδιά εκτελούν ρίψεις.

Σε αυτό το σημείο γίνετε αναφορά στη ρίψη ακοντίου και τονίζουμε λέξεις κλειδιά από τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες.

 

Σημεία έμφασης

Στην αρχή δοκιμάζουμε με τα πόδια κλειστά (αρχικό στάδιο). / Μετά ένα βήμα εμπρός με το πόδι της ίδιας πλευράς με το χέρι ρίψης (στοιχειώδες στάδιο). / Ρίχνουμε χωρίς να περιστρέφουμε τον κορμό μας. / Ρίψτε δυνατά το χέρι κινείτε από πίσω και πάνω.

Εικόνα 2. Ρίψεις στον τοίχο

 

 

Σε απόσταση μεγαλύτερη των 4μ. από τον τοίχο, εκτελούμε ρίψεις με σακουλάκια εικόνα 2.

* «All Turka» - Α Μότσαρτ.

Βάζουμε ένα σχοινί ή ταινίες οροθέτησης, κατά μήκος του τοίχου στα 2μ. περίπου (Graham et al., 1993, p. 367). Προσπαθούμε να ακουμπήσουμε το σακουλάκι πάνω από το σχοινί. Σε αυτό το σημείο δίνονται πληροφορίες στα παιδιά από την επιστήμη της φυσικής[1]

Σημεία έμφασης[2]

Δοκιμάζουμε να κάνουμε ένα βήμα εμπρός με το αντίθετο πόδι από το χέρι ρίψης. / Περιστρέφω τον κορμό μου και τα ισχία μου. Στρέψτε τα ισχία σας προς τα αριστερά. / Το σακουλάκι είναι κοντά στο αυτί μας / Ρίχνουμε δυνατά. / Το χέρι κινείται από πίσω και πάνω.

--Σε απόσταση μεγαλύτερη των 5-6 μ. από τον τοίχο εκτελούμε ρίψεις.

* «Radetzy Marsch» – J Straus.

Δοκιμάστε το, κάνοντας ένα βήμα με το αριστερό σας πόδι και γυρίζοντας προς τα αριστερά. Στρέψτε τα ισχία προς τα αριστερά .

Σημεία έμφασης

 Έχετε οδηγό το αντίθετο πόδι. / Το ελεύθερο χέρι να δείχνει τον τοίχο.

Δοκιμάστε με τα πόδια σας κλειστά. Τι παρατηρείτε;

Σύνοψη Παιχνίδι: «κυνηγητόμπαλες» (Μπουρνέλλη και συν., 2006, σ. 121). Δίνουμε σφουγγαρένιες μπάλες σε δύο ή τρία παιδία και με το σφύριγμα ξεκινά το κυνηγητό που προσπαθούν να χτυπήσουν με την μπάλα ή το σακουλάκι κάποιο παιδί. Όποιο παιδί χτυπηθεί γίνεται κυνηγός εικόνα 3. Δίνετε έμφαση στην αποδοχή των κανόνων στο σεβασμό και την ασφάλεια όλων τονίζοντας τα ιδανικά και τις αξίες του αγώνα.

 * «La danca – Tarantella Napoleta» – German Brass.

Σημεία έμφασης

Σε αυτό το παιχνίδι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μοντέλο ρίψης, πάνω από τον ώμο, κάτω από τον ώμο, ρίψη από πλάγια. / Κινηθείτε όμως με ταχύτητα[3] και προσπαθήστε να έχετε ακρίβεια στη στόχευση.

 

Εικόνα 3. Παιχνίδι: «κυνηγητόμπαλες»

 

 

Ειδικοί Μαθησιακοί Στόχοι Δραστηριότητας

Ψυχοκινητικός τομέας: στο τέλος του μαθήματος τα παιδιά θα μπορούν να εκτελέσουν τη δεξιότητα ρίψης με ένα χέρι από πάνω, στο στοιχειώδες στάδιο και θα γνωρίζουν τις λέξεις κλειδιά για τη σωστή εκτέλεση της ρίψης στο ώριμο στάδιο της δεξιότητας.

- Γνωστικός τομέας: τα παιδιά κατανοούν τις έννοιες σχετικά με την διεξαγωγή και τη μορφή των ολυμπιακών Αγώνων,

- Συναισθηματικός τομέας στο τέλος του μαθήματος τα παιδιά:

 αναγνωρίζουν τις αξίες και τα ιδανικά αναπτύσσοντας τη συνεργασία σεβόμενοι τη διαφορετικότητα των άλλων.

Αλληλεπίδραση & ρόλοι

 

Οι μαθητές θα συνεργάζονται κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητα στα πλαίσια της βιωματικής και συνεργατικής μάθησης με ολόκληρη την τάξη, σε μικρότερες ομάδες σε ζευγάρια αλλά και ατομικά, μέσα από μια διερευνητική μάθηση και σε σχέση με την επίλυση προβλήματος σε ότι αφορά την προσπάθεια εκτέλεσης του γνωστικού αντικειμένου(ρίψη).

Ο εκπαιδευτικός εξασφαλίζοντας την ασφάλεια υποστηρίζει ένα θετικό περιβάλλον μάθησης διαχειρίζοντας το χρόνο το χώρο ,τα άτομα ,τις συμπεριφορές την προγραμματισμένη προς διδασκαλία γνώση  χρησιμοποιώντας την παρατήρηση για ανατροφοδότηση.

Συμβουλή για τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής: «Ο θεμελιώδης κανόνας για τη ρίψη είναι το να βάζεις κίνηση σε όλο το σώμα και όχι μόνο στον ώμο, το μπράτσο και την παλάμη» (Buschner, 1994, σ. 32). Παρέχετε πολλές ευκαιρίες για εξάσκηση και δώστε έμφαση στην κίνηση της ρίψης και όχι στην επαναφορά και την υποδοχή.

Εργαλεία

Η εφαρμογή του παρόντος  μαθήματος στηρίχτηκε στη χρήση:

 

  • Υλικό (hardware), tablet, μικροφωνική εγκατάσταση και  ηχεία.
  • Λογισμικό, όπως φάκελος αρχείων με την μουσική και πρόγραμμα εκτέλεσης της μουσικής.

Πόροι

 

Η εφαρμογή του παρόντος μαθήματος στηρίχτηκε σε σχέδιο μαθήματος όπου η εκμάθηση του γνωστικού αντικειμένου γίνετε βιωματικά στο πλαίσιο διερευνητικής δραστηριότητας με εξάσκηση  πρακτική και τέλος αξιολόγηση.

Εξοπλισμός: Για το κύριο μέρος του μαθήματος χρησιμοποιούμε υφασμάτινες μπάλες και σακουλάκια, έτσι ώστε να αποφύγουμε τη σύγχυση που θα δημιουργηθεί με την επανάκτηση της μπάλας από το παιδί. Στα παιχνίδια μπορούμε να βάλουμε ότι μπάλες έχουμε.

Διάρκεια

Χρόνος που απαιτείται για τη δραστηριότητα, 40-45΄ λεπτά

Ειδική Αξιολόγηση Δραστηριότητας

Ερωτήσεις σχετικές με τη ρίψη:

Πώς ρίχνουμε το σακουλάκι;

Κάνουμε βήμα με το αντίθετο πόδι;

Σε ποια αθλήματα συναντάμε αυτό το μοντέλο κίνησης;

Ερωτήσεις σχετικές με τους Ολυμπιακούς αγώνες :

Γιατί σέβομαι τους κανόνες ;

Τι σημαίνει τίμιο παιχνίδι και τι «ζαβολιά»;

Πως φέρομαι όταν «χάνω στον αγώνα» ; κά.

 

[1] Το αγώνισμα του ακοντίου εκτελείται πάνω στην προέκταση μιας ευθύγραμμης φόρας. Διακρίνουμε σχηματικά την τεχνική της ρίψης στα εξής μέρη: τη φόρα ,την προετοιμασία και την τελική προσπάθεια για απελευθέρωση- ρίψη του ακοντίου (Μπουντόλος, 1986).

[2] Τα σημεία έμφασης υποστηρίζουν την ορθολογική τεχνική των κινήσεων. Από άποψη μηχανικής η απόσταση που διανύει το αθλητικό όργανο με την απελευθέρωση του προσδιορίζεται με βάση τη σχέση: S = V2 sin 2a /g όπου V- η αρχική ταχύτητα πτήσης του αθλητικού οργάνου a- η γωνία πτήσης του οργάνου g- η επιτάχυνση βαρύτητας (Μπουντόλος, 1986).

[3] Η αρχική ταχύτητα του οργάνου προσδιορίζει την απόσταση γιατί είναι ευθέως ανάλογη του τετραγώνου της αρχικής ταχύτητας σε χρήση με την ορθολογική γωνία του οργάνου (Μπουντόλος, 1986).

The Flight of the bumblebee (ιντερλούδιο από την όπερα: Ο θρύλος του Τσάρου Σαλτάν)

Διευκρίνιση: 
Κλασική Μουσική

All Turka από τη σονάτα Ν11 για πιάνο του W. Α. Mozart

Διευκρίνιση: 
Κλασική Μουσική

Manhattan Beach March

Διευκρίνιση: 
Κλασική Μουσική

Tritsch Polka πόλκα έργο αριθμός 214 του Johann Strauss

Διευκρίνιση: 
Κλασική Μουσική

La Danza - Tarantella Napoletana - Gioacchino Rossini

Διευκρίνιση: 
Κλασική Μουσική

ROSSINI: William Tell Overture

Διευκρίνιση: 
Κλασική Μουσική

Can-Can από την όπερα Orpheus in the Underworld του J. Offenbach

Διευκρίνιση: 
Κλασική Μουσική

Radetzy Marsch Johann Straus

Διευκρίνιση: 
Κλασική Μουσική

Radetzy Marsch Johann Straus

Διευκρίνιση: 
Κλασική Μουσική

Vals Maskarada» του Chatschaturjan

Διευκρίνιση: 
Κλασική Μουσική

Johann Strauss II - Champagne Polka, op. 211

Διευκρίνιση: 
Κλασική Μουσική

The Spring από The Four Seasons 1 μέρος Α. Vivaldi

Διευκρίνιση: 
Κλασική Μουσική
Δημιουργός Σεναρίου: Αθηνά Ρούπα (Εκπαιδευτικός)