Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Το εσωτερικό της γης

45 λεπτά

Μελέτη των κινήσεων των λιθοσφαιρικών πλακών.

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 3-4 ατόμων μπροστά σε Η/Υ.Η 2η φάση του διδακτικού σεναρίου περιλαμβάνει ένα φύλλο εργασίας στο οποίο πραγματοποιούνται οι επόμενες τρεις δραστηριότητες:

Δραστηριότητα 1η

Οι μαθητές “προκαλούνται”  με σύντομες ερωτήσεις με στόχο να αναδειχτούν οι ιδέες τους για τις λιθοσφαιρικές πλάκες.

Το επόμενο βήμα είναι να δουν στην εμπλουτισμένη έκδοση του ηλεκτρονικού βιβλίου «ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ», που παρέχεται από τον ιστότοπο http://ebooks.edu.gr/ ,   ποια είναι η κατανομή των λιθοσφαιρικών πλακών και να καταγράψουν ορισμένες από τις κυριότερες πλάκες.

 

Δραστηριότητα 2η

Οι μαθητές παρακολουθούν μια προσομοίωση για τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών στον ιστότοπο https://www.youtube.com/  (The Earth 3D Convection currents & tectonic plates) και στη συνέχεια καταγράφουν απλά πόσες κινήσεις είδαν ότι κάνουν οι λιθοσφαιρικές πλάκες. 

 

Δραστηριότητα 3η

Οι μαθητές χρησιμοποιούν εκ νέου το λογισμικό «ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄- Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» ανατρέχοντας στην την υποενότητα «Κινήσεις λιθοσφαιρικών πλακών, ρηγμάτων» της ενότητας «Εσωτερικό της γης»  για να μελετήσουν πιο εμπεριστατωμένα τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών και να συγκρίνουν τις απαντήσεις τους με αυτές που δόθηκαν στη Δραστηριότητα 2.

Τα αποτελέσματα συζητούνται στην ομάδα αλλά και στην ολομέλεια.

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)