Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Το εσωτερικό της γης

5 λεπτά

Αξιολόγηση μαθητών

Φύλλα Εργασίας

Η αξιολόγηση των μαθητών κυρίως αποσκοπεί σε μια σύντομη διερεύνηση από τον εκπαιδευτικό κατά πόσο εμπεδώθηκαν η δομή του εσωτερικού της γης και η θεωρία των λιθοσφαιρικών  πλακών. Το φύλλο αξιολόγησης είναι ατομικό (ένα για κάθε μαθητή) και περιλαμβάνει σύντομες ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωσης κενών, κλπ).

Αν ο εκτιμώμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των δυο ΦΕ τελικά προκύψει ότι δεν είναι αρκετός, τότε το φύλλο αξιολόγησης δίνεται ως εργασία στο σπίτι.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)