Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μαθαίνοντας να κυκλοφορώ στο δρόμο με ασφάλεια!

45 λεπτά

Παιχνίδι: Το γλωσσάρι της κυκλοφοριακής αγωγής

Φύλλα Εργασίας

Δίνουμε το φύλλο εργασίας 1 στα παιδιά και τους ζητάμε να βρουν όλες τις κρυμμένες λέξεις που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή και που ακούσανε στην παρουσίαση του αστυνομικού. Έπειτα συζητάμε τη σημασία των λέξεων και προσπαθούμε να τις εντάξουμε σε ένα γλωσσικό περιβάλλον( προτάσεις).Δίνουμε στους μαθητές το φύλλο εργασίας 2 και τους ζητάμε να βρουν όσες περισσότερες λέξεις μπορούν για κάθε γράμμα της αλφαβήτας. Να σημειωθεί ότι η συμπλήρωση των φύλλων εργασίας γίνεται ανά ομάδες των δύο μαθητών.

Δημιουργός Σεναρίου: μαρία γαϊτανίδη (Εκπαιδευτικός)