Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μαθαίνοντας να κυκλοφορώ στο δρόμο με ασφάλεια!

45 λεπτά

Κοντινές διαδρομές- επισήμανση επικίνδυνων σημείων

Φύλλα Εργασίας

Δίνουμε το φύλλο εργασίας  2  στα παιδιά και τους ζητάμε να παρατηρήσουν και να καταγράψουν σε ομάδες ( αφού έχει προηγηθεί ο περίπατος στην περιοχή γύρω από το σχολείο και σε κοντινές διαδρομές )τυχόν ελλείψεις στη σήμανση των δρόμων, αν υπάρχουν πεζοδρόμια και αν ο φωτισμός στους δρόμους είναι επαρκής ,αν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και διαβάσεις πεζών και να επισημάνουν την απουσία ή μη υποδομών για τη διέλευση αναπήρων κ.α. Τέλος προτείνουμε κάποια μέτρα για τη βελτίωση και την ασφαλή διαδρομή μας προς το σχολείο. Έπειτα δίνουμε το φύλλο εργασίας 1 και τους ζητάμε να μας πουν ποια οδική συμπεριφορά των εικονιζόμενων προσώπων είναι επικίνδυνη και ποια ασφαλής. Τέλος απονέμουμε στα παιδιά το δίπλωμα του καλού πεζού και οδηγού ποδηλάτου ( φύλλο εργασίας 3).

Δημιουργός Σεναρίου: μαρία γαϊτανίδη (Εκπαιδευτικός)