Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Διασταύρωση » ευρωπαϊκού και νεοελληνικού διαφωτισμού

20 λεπτά

Χωρισμός σε ομάδες και μελέτη ενότητας

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές καλούνται να χωριστούν σε ομάδες . Ο διαχωρισμός θα πρέπει να είναι ελεύθερος και χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς         ( πχ αγόρια - κορίτσια ή καλοί - κακοί μαθητές). Βέβαια η παρέμβαση του διδάσκοντος είναι απαραίτητη εφόσον εκείνος κρίνει ότι εμποδίζεται η όλη διαδικασία. Εφόσον γίνει ο διαχωρισμός θα πρέπει οι μαθητές να  μελετήσουν  ξανά την ενότητα  του Διαφωτισμού του   κεφαλαίου  VI , μια ενότητα που εννοείται ότι έχει γίνει ήδη η επεξεργασία της  για να θυμηθούν όλοι μαζί  την ενότητα αυτή. Σε αυτή τη φάση καλό θα ήταν να δώσουμε και το φύλλο εργασίας στα παιδιά - που είναι κοινό για όλες τις ομάδες - και για όλα τα στάδια του σεναρίου. 

Δημιουργός Σεναρίου: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)