Μελέτη Περιβάλλοντος (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

" Το ταξίδι των πελαργών"

360 λεπτά

Δραστηριότητες επεξεργασίας-εμπέδωσης πληροφοριών.

Στην φάση αυτή πραγματοποιούνται 6 δραστηριότητες:

 1η Δραστηριότητα«Το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής των πελαργών!»

Λογισμικό οπτικοποίησης Google earth-Οπτικοποίηση παγκόσμιου χάρτη.

            Η νηπιαγωγός έχει από πριν ετοιμάσει  και αποθηκεύσει ¨στα μέρη μου¨ του google earth την δραστηριότητα, έχοντας βάλει πινέζες στην αφετηρία και στις πόλεις που θα φτάσει ο κάθε πελαργός, δείχνοντας και μια εικόνα άδειας φωλιάς που τον περιμένει. Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στην γωνιά του υπολογιστή (Η/Υ συνδεδεμένος με οθόνη τηλεόρασης) με την ολομέλεια της τάξης χωρισμένη σε ομάδες των τριών. Τα παιδιά χωρίζονται σε 5 ομάδες (κόκκινη, κίτρινη, πράσινη, πορτοκαλί, γαλάζια) τραβώντας με κλήρωση από ένα χρώμα. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να υιοθετήσει έναν πελαργό που ξεκινάει το ταξίδι του από την Αφρική και να τον βαφτίσει. Με κλήρωση καθορίζεται ο προορισμός (εντός Ελλάδας) κάθε πελαργού (Ορεστιάδα, Απαλός, Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πάτρα) ενώ η αφετηρία είναι κοινή. Οι ομάδες καλούνται να χαράξουν την διαδρομή του πελαργού που υιοθέτησαν, δίνοντάς της το χρώμα της ομάδας τους .Αφού χαραχθούν οι διαδρομές όλων των πελαργών από την Αφρική στις διάφορες πόλεις της Ελλάδος από τα παιδιά, τα νήπια καλούνται να συγκρίνουν τις διαδρομές, απαντώντας στην ερώτηση: «Ποιος πελαργός ταξίδεψε πιο μακριά και γιατί;».Μετά από την κατάθεση των απαντήσεων των παιδιών, η νηπιαγωγός δείχνει με τις μετρήσεις του   Google earth πόση είναι η απόσταση της κάθε διαδρομής σε χιλιόμετρα. Τα παιδιά σε ομάδες καταγράφουν τους αριθμούς δίπλα από το όνομα του πελαργού τους, κάνουν σύγκριση και  βρίσκουν ποιος πελαργός ταξίδεψε τελικά  πιο μακριά, επαληθεύοντας ή διαψεύδοντας προηγούμενες  υποθέσεις  τους! 

2η Δραστηριότητα:«Χαράζω το ταξίδι του πελαργού!»

Λογισμικό ανάπτυξης της δημιουργικότητας tux paint-Δημιουργική έκφραση

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στην γωνιά του υπολογιστή (Η/Υ συνδεδεμένος με οθόνη τηλεόρασης) με την ολομέλεια της τάξης χωρισμένη σε ομάδες των τριών που είχαν δημιουργηθεί από την προηγούμενη δραστηριότητα. Η κάθε ομάδα χαράζει τη διαδρομή του πελαργού που υιοθέτησε επιλέγοντας το εργαλείο που χρειάζεται ( γραμμή ή πινέλο, πάχος γραμμής, χρώμα κ.λ.π.)Στη συνέχεια γράφει το όνομα του πελαργού της ομάδας επιλέγοντας γραμματοσειρά , μέγεθος, και  χρώμα, συμβουλευόμενη τον σχετικό πίνακα αναφοράς. Τέλος, από τις σφραγίδες του λογισμικού επιλέγει την εικόνα του πελαργού της αρεσκείας του  και την τοποθετεί πάνω στη διαδρομή.Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας τους, γίνεται προβολή των διαφανειών μέσω της δυνατότητας που δίνει το λογισμικό δημιουργικότητας tux paint

3η Δραστηριότητα:«Οι πελαργοί γεννάνε…»

Λογισμικό ανάπτυξης της δημιουργικότητας tux paint

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στην γωνιά του υπολογιστή (Η/Υ συνδεδεμένος με οθόνη τηλεόρασης) με την ολομέλεια της τάξης. Αρχικά τα παιδιά συζητούν  και αποφασίζουν πόσες διαφάνειες    (ζωγραφιές) χρειάζονται και  με  ποια σειρά θα  πρέπει να τοποθετηθούν για  να αναπαραστήσουν την αναπαραγωγή των πελαργών. Δημιουργούνται τρεις ομάδες, μια η ομάδα των αυγών, δεύτερη η ομάδα των πουλιών που βγαίνουν από το  αυγό και  τρίτη η ομάδα των πελαργών που μεγάλωσαν! Τα παιδιά χωρίζονται στις παραπάνω ομάδες με  κλήρωση.            Αφού  φτιάξει η κάθε ομάδα  την διαφάνεια της  γίνεται προβολή  τους και  παρουσιάζεται η αναπαραγωγή των πελαργών με την σωστή χρονική ακολουθία μέσω της δυνατότητας που δίνει το λογισμικό δημιουργικότητας tux paint.

4η Δραστηριότητα:«Βάζω τη λέξη  στο σωστό μέρος …»

Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης  Kidspiration

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στην γωνιά του υπολογιστή (Η/Υ συνδεδεμένος με οθόνη τηλεόρασης) τα νήπια θα εργάζονται ατομικά. Η νηπιαγωγός έχει ετοιμάσει από πριν ένα αρχείο Kidspiration όπου υπάρχει η εικόνα ενός πελαργού (που είναι γνωστή στα παιδιά από προηγούμενη δραστηριότητα)  την οποία έχει «κλειδώσει» και γύρω της έχει γράψει μέσα σε ελλειψοειδή σχήματα τα μέρη του σώματος του πελαργού (λαιμός, πόδια, φτερά, ουρά, σώμα, ράμφος).Τα παιδιά καλούνται να «διαβάσουν» την κάθε λέξη (αναγνωρίζοντας αρχικά το πρώτο γράμμα και βρίσκοντας ποιο μέρος του σώματος του πελαργού αρχίζει από αυτό το γράμμα), να την σύρουν και να την εναποθέσουν στο σωστό μέρος.Αφού ολοκληρώσουν την εργασία τους αποθηκεύουν το αρχείο  γράφοντας το όνομά τους. 

5η Δραστηριότητα:«Τι θα ταΐσει η μαμά πελαργίνα το πελαργάκι της  …»

Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης  Kidspiration

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στην γωνιά του υπολογιστή (Η/Υ συνδεδεμένος με οθόνη τηλεόρασης). Τα νήπια θα εργαστούν ατομικά. Η νηπιαγωγός έχει ετοιμάσει από πριν ένα αρχείο όπου υπάρχει  ένα τσουκάλι από τα surer grouper  του λογισμικού και γύρω – γύρω υπάρχουν εικόνες  από διάφορα τρόφιμα, έντομα, μαλάκια, αμφίβια κ.α. που τα έχει πάρει από τις βιβλιοθήκες του λογισμικού. Το κάθε παιδί καλείται να σύρει και να αποθέσει αυτό που νομίζει ότι τρώει το πελαργάκι και να το βάλει μέσα στο τσουκάλι ώστε να το μαγειρέψει η μαμά πελαργίνα και να ταΐσει το παιδάκι της για να  δυναμώσει και πετάξει γρήγορα,Αφού ολοκληρώσει το καθένα την εργασία του, αποθηκεύει το αρχείο  γράφοντας το όνομά του.

6η Δραστηριότητα:«Βάλε στη σειρά τις εικόνες και αρίθμησέ τες..!»

Λογισμικό προβολής παρουσίασης Power point, λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης  Kidspiration

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στην γωνιά του υπολογιστή (Η/Υ συνδεδεμένος με οθόνη τηλεόρασης). Οι νηπιαγωγοί έχουν ετοιμάσει από πριν μία προβολή παρουσίασης με εικόνες όπου παρουσιάζεται «Η περιπέτεια των μικρών πελαργών» (Παράθυρο στην Εκπαίδευση του Παιδιού, τόμος 1, σελ. 146-147, Εκδ. Ωρίων 2001) σε οκτώ διαφάνειες. Κάθε διαφάνεια αποτελεί και μία σκηνή της ιστορίας.  Τα νήπια παρακολουθούν την ιστορία στην ολομέλεια, την συζητούν και την αναλύουν με τις νηπιαγωγούς και μετρούν τις σκηνές-εικόνες της ιστορίας.Στη συνέχεια οι νηπιαγωγοί  παρουσιάζουν στην ολομέλεια  ένα αρχείο στο λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration όπου υπάρχουν σε τυχαία σειρά οι εικόνες-σκηνές της ιστορίας καθώς και αριθμοί από την βιβλιοθήκη του λογισμικού. Τα νήπια  καλούνται σε ομάδες (που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενη δραστηριότητα) να βάλουν στη σειρά τις εικόνες- σκηνές της ιστορίας με το ¨σύρε και εναπόθεσε¨, να τις αριθμήσουν και να πουν την σειρά των εικόνων με τακτικά αριθμητικά (πρώτη, δεύτερη κ.λ.π.). Αφού ολοκληρώσει η κάθε ομάδα την εργασία της, αποθηκεύει το αρχείο  γράφοντας το όνομά της  (είναι το όνομα του πελαργού που έχει ¨υιοθετήσει¨ σε προηγούμενη δραστηριότητα)

Χαράζουμε την διαδρομή των πελαργών.

Σχόλιο: 
Τα παιδιά χωρίζονται σε 5 ομάδες (κόκκινη, κίτρινη, πράσινη, πορτοκαλί, γαλάζια) τραβώντας με κλήρωση από ένα χρώμα. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να υιοθετήσει έναν πελαργό που ξεκινάει το ταξίδι του από την Αφρική και να τον βαφτίσει. Με κλήρωση καθορίζεται ο προορισμός (εντός Ελλάδας) κάθε πελαργού (Ορεστιάδα, Απαλός, Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πάτρα) ενώ η αφετηρία είναι κοινή. Τα παιδιά σε ομάδες καλούνται να χαράξουν την διαδρομή του πελαργού που υιοθέτησαν, δίνοντάς της το χρώμα της ομάδας τους!

«Οι πελαργοί γεννάνε…»

Διευκρίνιση: 
Ζητείται από τα παιδιά να αναπαραστήσουν την αναπαραγωγή των πελαργών με χρονική ακολουθία μεσα από το περιβάλλον του λογισμικού tux paint και εκ των υστέρων γίνεται η προβολή παρουσίασής τους.

«Οι πελαργοί γεννάνε…» (2η διαφάνεια)

«Οι πελαργοί γεννάνε…» (3η διαφάνεια)

Διευκρίνιση: 
3η Διαφάνεια

«Οι πελαργοί γεννάνε…» ( το αποτέλεσμα της εργασίας των παιδιών)

Διευκρίνιση: 
προβολή διαφανειών με εργαλείο του προγράμματος Tux Paint

«Βάζω τη λέξη στο σωστό μέρος …»

Διευκρίνιση: 
" Βάζω την λέξη στο σωστό μέρος" (Λογισμικό Kidspiration)
Σχόλιο: 
Οι λέξεις " σύρονται" μέσα στο περιβάλλον εργασίας του λογισμικού kidspiration

«Τι θα ταΐσει η μαμά πελαργίνα το πελαργάκι της …»

Διευκρίνιση: 
Ετοιμάζουμε το φαγητό που θα ταΐσει η μαμά το πελαργάκι της με το λογισμικό Kidspiration

«Βάλε στη σειρά τις εικόνες και αρίθμησέ τες..!»

Διευκρίνιση: 
Βάζω στη σειρά τις εικόνες της ιστορίας και τις απαριθμώ με το λογισμικό Kidspiration
Σχόλιο: 
Η ιστορία που παρουσιάζεται «Η περιπέτεια των μικρών πελαργών» προέρχεται από το "Παράθυρο στην Εκπαίδευση του Παιδιού", τόμος 1, σελ. 146-147, Εκδ. Ωρίων 2001.
Δημιουργός Σεναρίου: Ευαγγελία Σκερλέτη (Εκπαιδευτικός)