Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δημιουργώντας αυτοσχέδια μουσικά όργανα με υλικά της καθημερινότητάς. Η ένταξη των αυτοσχέδιων οργάνων σε δράσεις του Σχολείου.

180 λεπτά

• έρευνα για τη συλλογή υλικού

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή έγινε παρουσίαση όλων των μουσικών οργάνων σε διαδραστικό πίνακα. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε μια ηλεκτρονική τάξη όπου οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα με έναν ειδικό κωδικό έκαναν εγγραφή και είσοδο και εκεί συλλέγαμε πληροφορίες απο το ίντερνετ για οποιοδήποτε αυτοσχέδιο μουσικό όργανο βρίσκαμε και τα ανεβάζαμε στην ηλεκτρονική μας τάξη. 

Φτάξαμε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο όπου όλοι είχαμε τη δυνατότητα να δούμε και να μορφοποιήσουμε (google drive) και εκεί οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες δημιουργήσανε μια εργασία που αφορούσε στην κατηγοριοποίηση των μουσικών οργάνων σύμφωνα με την μέθοδο του Hornbostel και του Sachs. 

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΑΘΗ ΠΑΝΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)