Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δημιουργώντας αυτοσχέδια μουσικά όργανα με υλικά της καθημερινότητάς. Η ένταξη των αυτοσχέδιων οργάνων σε δράσεις του Σχολείου.

120 λεπτά

• ενδελεχής επιστημονική έρευνα μουσικών οργανων

Στη φάση αυτή του σεναρίου βρήκαμε σε πηγές τόσο βιβλιογρφικές, όσο διαδικτυακές τα όργανα που θα κατασκευάζαμε. Ζητήσαμε απο τον φυσικο του σχολείου μας να κάνει κάποια μαθήματα- σεμινάρια μετάδωσης του ήχου ωστε να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο κατασκευής οργάνων. Τα μαθήαματα έγιναν σε δυο δίωρες συναντήσειες. Έτσι διαθεματικά κατανοήσαμε τους νόμους της φυσικής ακουστικής. Αναζητήσαμε τρόπους κατασκευής και τρόπους χρήσης οργάνων ωστε να είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα. Προτείναμε τα υλικά και προχωρήσαμε στο επόμενο στάδιο.

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΑΘΗ ΠΑΝΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)