Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δημιουργώντας αυτοσχέδια μουσικά όργανα με υλικά της καθημερινότητάς. Η ένταξη των αυτοσχέδιων οργάνων σε δράσεις του Σχολείου.

600 λεπτά

• Παραγωγή οργάνων από την ομάδα σε 10 δίωρα

Στη φάση αυτή οι μαθητές με τη βοήθεια του καθηγητή δημιούργησαν όλα τα αυτοσχέδια μουσικά όργανα που είχαν επιλεχθεί σε προηγούμενο στάδιο. Τα όργανα που κατασκευάστηκαν άνηκαν στις τέσσερις ομάδες: μεμβρανόφωνα, αερόφωνα, ιδιόφωνα και χορδόφωνα. Οι μαθητές εκτέλεσαν προσεκτικά τις οδηγίες κατασκευής οργάνων και δημιούργησαν το δικό τους μουσείο. Οι μαθητές έκανα χρήση των οργάνων αυτών και δημιουργησαν ρυθμούς και ήχους με όργανα που κατασκεύασαν. Στο τέλος παρουσίασαν και μια ορχήστρα που έπαιζε διάφορα ρυθμικά μοτίβα. 

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΑΘΗ ΠΑΝΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)