Διαθεματικό (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα παιδιά μαθαίνουν τα δικαιώματά τους

45 λεπτά

Δημιουργία παραμυθιού και εικονογράφησή του

Φύλλα Εργασίας

Τα παιδιά μετά από την αναζήτηση πληροφοριών για τα δικαιώματα τους   και τις οργανώσεις που τα προστατεύουν καθώς  και την κατανόηση της αναγκαιότητας      να έχουν όλοι  αυτή τη δυνατότητα , αποφασίζουν να φτιάξουν μια ιστορία με αυτό το θέμα . Οι ήρωες της ιστορίας τους ήταν δύο μικρά παιδιά , τα οποία είχαν ό,τι είχαν και τα ίδια, δηλαδή οικογένεια, αγάπη, φιλία ,ελευθερία, φαγητό , νερό ,ρούχα, σπίτι , σχολείο. Όμως όλα ανετράπησαν όταν κάποιος αποφάσισε να τους τα πάρει.. Η ιστορία εξελίχθηκε όπως ήθελαν οι ίδιοι οι συγγραφείς , αλλά επειδή οι απόψεις ως προς το πως θα μπορούσαν οι ήρωες να αποκτήσουν ξανά τα δικαιώματά τους , ήταν πολλές και ποικίλες , αφήσαμε την ελευθερία στην επιλογή και εξεύρεση λύσης  στους ίδιους.....

 Στη συνέχεια με τη χρήση των λογισμικών έκφρασης και Δημιουργικότητας Revelation Natural Art και Tux Paint  χωρίστηκαν σε δυάδες και άρχισαν να ζωγραφίζουν προκειμένου να ζωντανέψουν την ιστορία τους. Προτείναμε στα παιδιά να αντιστοιχήσουν τις εικόνες με τα δικαιώματα που έφτιαξαν, με τις λέξεις τους  (για την καλλιέργεια της αναγνωστικής ετοιμότητας) και για την καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και τη δημιουργία χρονικής αλληλουχίας, κλήθηκαν  να τοποθετήσουν τις εικόνες στη σωστή   χρονική σειρά αφήγησης.   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ

Διευκρίνιση: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Διευκρίνιση: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Σχόλιο: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διευκρίνιση: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Διευκρίνιση: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΓΑΠΗ

Διευκρίνιση: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΓΑΠΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

Διευκρίνιση: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟ
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)