Διαθεματικό (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα παιδιά μαθαίνουν τα δικαιώματά τους

25 λεπτά

Πώς μπορώ να συμβάλλω και εγώ;

Φύλλα Εργασίας

Η φάση αυτή , ουσιαστικά αποτελεί και την επεκτασιμότητα του ψηφιακού σεναρίου μας. Η ιστορία που δημιουργήσαμε με τα παιδιά , δίνει τη δυνατότητα στο κάθε παιδί  να συμβάλλει και να βοηθήσει τους ήρωες με το δικό του τρόπο και όπως εκείνο επιθυμεί , δίνοντας με αυτό τον τρόπο μια βιωματική και διαδραστική διάσταση στην ιστορία μας. Τα παιδιά μας , αφού παρακολουθήσουν στη γωνιά του Η/Υ τις παρακάτω ιστοσελίδες για το πως μπορούμε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια των οργανώσεων για το παιδί και τα δικαιώματά του , https://www.unicef.gr/sch-yper  http://education.actionaid.gr/  καλούνται  να ζωγραφίσουν  τη  δική τους δράση βοήθειας προς τους άλλους και να την παρουσιάσουν στην τάξη. Εναλλακτικά , μπορούμε τις ζωγραφίες να τις σαρώσουμε και να τις κάνουμε ένα power point που θα προβληθεί και στα άλλα νηπιαγωγεία , ή και να σταλεί με email στις οργανώσεις για το παιδί και τα δικαιώματά του.

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)