Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γνωρίζοντας τον Κόσμο

10 λεπτά

Συγκάτοικοι στον πλανήτη Γη

Αρχικά, στους μαθητές προβάλλεται  η γη περιστρεφόμενη με τη χρήση του προγράμματος google earth και στη συνέχεια ένας παγκόσμιος χάρτης με όλα τα κράτη του κόσμου. Μετά οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να επιλέξουν ένα κράτος (ανα ομάδα ) και να αναφέρουν τι γνωρίζουν για αυτό(Στο σημείο αυτό πραγματοποιείται συζήτηση). Έπειτα, οι πληροφορίες που αναφέρει η κάθε ομάδα γράφονται στον πίνακα (ή στον διαδραστικό πίνακα) επιγραμματικά.

Παγκόσμιος Χάρτης

Δημιουργός Σεναρίου: Ελευθέριος Κωστένης (Εκπαιδευτικός)