Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Άλλο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κάνω το σχολείο μου πράσινο

35 λεπτά

Βιβλιογραφική μελέτη

Φύλλα Εργασίας

Οι εκπαιδευόμενοι της 1ης ομάδας αναζήτησαν μέσα από περιοδικά, εφημερίδες αλλά κυρίως μέσα από το διαδίκτυο τι είναι η «αειφορία», το «αειφόρο σχολείο», η «πράσινη οικονομία» αλλά και πού υπάρχουν πράσινα σχολεία, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, ώστε να διαπιστώσουν τη δράση τους.

Μελέτες

Πράσινο σχολείο

Πράσινο σχολείο στην Ελλάδα

Δημιουργός Σεναρίου: Ισμήνη Καβαλλάρη (Εκπαιδευτικός)