Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Άλλο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κάνω το σχολείο μου πράσινο

25 λεπτά

Συνέντευξη με τους εργαζόμενους στο κυλικείο

Φύλλα Εργασίας

Οι εκπαιδευόμενοι διερεύνησαν μέσα από συνεντεύξεις με τους εργαζόμενους στο κυλικείο του ΣΔΕ το Πράσινο Κυλικείο - τις πράσινες τροφές. Οι συζητήσεις με τους ανθρώπους καταγράφηκαν σε μαγνητόφωνο, ώστε να απομαγνητοφωνηθούν στη συνέχεια. Οι εκπαιδευόμενοι έγραψαν και δικά τους κείμενα, τα οποία προήλθαν από την ανάλυση των συνεντεύξεων, επισημαίνοντας κάθε φορά «ποιος έλεγε τι» και «με ποια ειδικότητα».

Δημιουργός Σεναρίου: Ισμήνη Καβαλλάρη (Εκπαιδευτικός)