Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Άλλο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κάνω το σχολείο μου πράσινο

15 λεπτά

Παρουσίαση των εργασιών

Η ολοκλήρωση των εργασιών συνοδεύεται από την παρουσίασή τους, δηλαδή την όλη διεργασία με την οποία οι εκπαιδευόμενοι ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους σε άλλους (Τρικαλίτη & Παλαιοπούλου-Σταθοπούλου, 1999). Οι εκπαιδευόμενοι αποφάσισαν να δημοσιεύσουν την εργασία τους σε μορφή άρθρων στον τοπικό τύπο, ώστε να γνωστοποιήσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους.

Δημιουργός Σεναρίου: Ισμήνη Καβαλλάρη (Εκπαιδευτικός)