Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

25 λεπτά

Προετοιμασία

Φύλλα Εργασίας

Σκοπός της πρώτης φάσης είναι να αναγνωρίζουν οι μαθητές τις αξίες της Ε.Ε., να τις ορίζουν, να τις κατανοούν, να συζητούν και να επιχειρηματολογούν για την αναγκαιότητά τους.

Η πρώτη διδακτική ώρα θα πραγματοποιηθεί στη σχολική αίθουσα των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της ενότητας «8.6 Πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Ε.Ε.» του 8ου κεφαλαίου «Θεσμοί και Πολιτικές της Ε.Ε.» του μαθήματος «Πολιτική Παιδεία» της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου. Αποστολή κάθε ομάδας είναι η δημιουργία ενός κινούμενου σχεδίου (κόμικ) μέσα από το οποίο θα αναδεικνύονται οι αξίες της Ε.Ε. και πώς γίνονται πράξη στο πλαίσιο της Ε.Ε..

Δραστηριότητα 1: Ως αφόρμηση, για να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με το υπό μελέτη θέμα, ο εκπαιδευτικός θα προβάλει στην τάξη το βίντεο με τίτλο «The values of the European Union», το οποίο έχει ανεβάσει ο εκπαιδευτικός στην πλατφόρμα «Αίσωπος». Το βίντεο αυτό έχει δημιουργηθεί από μαθητές ενός σχολείου της Ισπανίας και συμμετείχε στον 20ο διαγωνισμό «Euroscola» το 2014, διαγωνισμός που τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέσα από δομημένο διάλογο του εκπαιδευτικού με τους μαθητές θα εντοπιστούν και θα οριστούν οι αξίες της Ε.Ε. (ελευθερία, ενότητα, ισότητα, αλληλεγγύη) (10’).

Δραστηριότητα 2: Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να συμπληρώσουν το πρώτο φύλλο εργασίας, στο οποίο θα πρέπει να καταγράψουν την προσωπική τους άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν την Ε.Ε. ως ένα υπαρκτό πρόσωπο (φύλο, ηλικία, εξωτερικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά προσωπικότητας), προκειμένου να καταγραφούν οι στάσεις των μαθητών απέναντι σε αυτήν. Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να ζωγραφίσουν την Ε.Ε. ως υπαρκτό πρόσωπο (βλ. Φύλλο εργασίας 1) (15’). 

The values of the European Union

Διευκρίνιση: 
Euroscola 2014, IES Leopoldo Alas Clarín, Oviedo - España
Δημιουργός Σεναρίου: Μαρίνα Καζάκου (Εκπαιδευτικός)