Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

65 λεπτά

Εφαρμογή

Φύλλα Εργασίας

Σκοπός της δεύτερης φάσης είναι να σκέπτονται δημιουργικά οι μαθητές και να σχεδιάζουν μια ιστορία μέσα από την οποία θα αναδεικνύονται οι αξίες της Ε.Ε., να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, να συνεργάζονται και να δουλεύουν σε ομάδες, να κατανέμουν δημοκρατικά και ισότιμα τις ευθύνες, να οργανώνουν ιδέες και πληροφορίες, να κατασκευάζουν μια εφαρμογή και να εξοικειώνονται με αυτή.

Δραστηριότητα 3: Με ευθύνη του εκπαιδευτικού οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες (έξι ομάδες των τεσσάρων ατόμων) και μοιράζεται το δεύτερο και το τρίτο φύλλο εργασίας σε κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα καλείται να δημιουργήσει ένα κινούμενο σχέδιο μέσα από το οποίο θα αναδεικνύονται οι αξίες της Ε.Ε.. Κάθε ομάδα θα πρέπει να καταγράψει στο φύλλο εργασίας την κεντρική ιδέα της ιστορία της, τον τίτλο της εργασίας, τους ήρωες και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν (Βλ. Φύλλο εργασίας 1). Στη συνέχεια, οι μαθητές εργάζονται ως εικονογράφοι και καταγράφουν στο τρίτο φύλλο εργασίας τις σκηνές του κινούμενου σχεδίου (τόπος και χρόνος που διαδραματίζεται, χαρακτήρες, διάλογοι) (Βλ. Φύλλο εργασίας 2) (20’).

Δραστηριότητα 4: Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα, οι μαθητές θα συναντηθούν στο εργαστήριο πληροφορικής, όπου θα εργαστούν πάλι ως ομάδες. Θα ολοκληρώσουν πλήρως την ιστορία τους, σε περίπτωση που δεν κατέστη εφικτό την πρώτη ώρα, και θα την κατασκευάσουν ως κινούμενο σχέδιο. Το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Comic Strip Creator του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.comicstripcreator.org Ο εκπαιδευτικός θα έχει ήδη εγκαταστήσει στους υπολογιστές του εργαστηρίου το εργαλείο Comic Strip Creator και θα δώσει σχετικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής στους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός θα χρησιμοποιήσει την εικόνα ενός κινούμενου σχεδίου, που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα «Αίσωπος», προκειμένου να κατανοήσουν πληρέστερα οι μαθητές τι αναμένεται από αυτούς να δημιουργήσουν (45’).

Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν υλικό στο διαδίκτυο, π.χ. πληροφορίες και εικόνες, προκειμένου να εμπλουτίσουν την ιστορία τους. Ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο συντονιστή, ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στο πλαίσιο της ομάδας τους και τους καθοδηγεί ως προς τη διαδικασία και τη χρήση του εργαλείου και όχι ως προς το τελικό αποτέλεσμα.

Τα κινούμενα σχέδια που θα δημιουργηθούν θα αναρτηθούν στο blog της τάξης ή στην ιστοσελίδα του σχολείου, προκειμένου να υπάρξει διάχυση των αποτελεσμάτων στο σχολείο και στην κοινωνία.

Το κόμικ της Ε.Ε.

Διευκρίνιση: 
Το κόμικ θα λειτουργήσει ως παράδειγμα για τους μαθητές.
Δημιουργός Σεναρίου: Μαρίνα Καζάκου (Εκπαιδευτικός)