Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

30 λεπτά

Παρουσίαση εργασιών

Σκοπός της τρίτης φάσης είναι να κοινοποιήσουν οι μαθητές την εργασία τους, να επιχειρηματολογήσουν υπέρ αυτής, να έχουν αυτοπεποίθηση και να υποστηρίζουν τις απόψεις και τις θέσεις τους με επιχειρήματα και να αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές οπτικές του θέματος.

Δραστηριότητα 5: Την τρίτη διδακτική ώρα οι μαθητές επανέρχονται στη σχολική τους αίθουσα, στην οποία υπάρχει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και βιντεοπροβολέας. Η κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεσή της πέντε λεπτά για να παρουσιάσει  στην ολομέλεια της τάξης το κινούμενο σχέδιο που δημιούργησε, να απαντήσει σε ερωτήσεις και να δώσει τυχόν διευκρινίσεις. Το κινούμενο σχέδιο μπορεί να παρουσιαστεί στον βιντεοπροβολέα ως το τελικό προϊόν που θα έχει εξαχθεί από την εφαρμογή είτε από το blog της τάξης, όπου θα έχει αναρτηθεί.

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρίνα Καζάκου (Εκπαιδευτικός)