Διαθεματικό (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η θάλασσα

20 λεπτά

Δημιουργία Παρουσίασης

Φύλλα Εργασίας

Η νηπιαγωγός πρότεινε στα παιδιά να δημιουργήσουν μια παρουσίαση με το λογισμικό Power Point με θέμα "Οι παραλίες της περιοχής μας". Μια ομάδα παιδιών  αναζήτησαν στη μηχανή αναζήτησης Google εικόνες σχετικές με παραλίες της περιοχής τους. Αφού τις αποθήκευσαν, στη συνέχεια άλλη ομάδα παιδιών  με τη βοήθεια της νηπιαγωγού δημιούργησε την παρουσίαση την οποία και παρουσίασε σε όλα τα παιδιά της τάξης.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Εκπαιδευτικός)