Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο , Από τη γονιμοποίηση στη γέννηση με χρήση ιστοσελίδων και φύλλων εργασίας

45 λεπτά

Αρχικές ερωτήσεις - αναπαραγωγικό σύστημα ανθρώπου

Φύλλα Εργασίας

Για να εισάγουμε το θέμα, ζητάμε αρχικά από τους μαθητές να απαντήσουν στις ερωτήσεις:

-Έχετε παρατηρήσει ότι μετά την παιδική ηλικία το σώμα του αγοριού όπως και του κοριτσιού μεταβάλλονται;

-Ποιες είναι αυτές οι μεταβολές που χαρακτηρίζουν την εφηβεία;

-Στη διάρκεια της εφηβείας παρατηρούνται τάσεις ανεξαρτησίας των εφήβων. Ποια εμπόδια μπορεί να συναντήσουν;

-Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών ανεξαρτητοποίησης, ποιες λύσεις προτείνετε για να ησυχάσουν τα πνεύματα ανάμεσα στους εφήβους και στους γονείς τους;

Οι μαθητές κάνουν υποθέσεις για τις αλλαγές συμπεριφοράς που παρουσιάζουν, για τις τάσεις ανεξαρτησίας που χαρακτηρίζουν την εφηβεία και τις συγκρούσεις με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους. Διατυπώνουν τις απόψεις που έχουν για το αντρικό και το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα σαν υποθέσεις προς έλεγχο.

Απαντούν το πρώτο φύλλο εργασίας. Στη 1η δραστηριότητα , δίνονται ερωτήσεις που αφορούν στις συναισθηματικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά στην εφηβεία και ζητείται από τους μαθητές να αναζητήσουν κάποιες λύσεις και να περιγράψουν τον εαυτό τους σε λίγες προτάσεις. Από προϋπάρχουσες γνώσεις οι μαθητές αναγνωρίζουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στη συμπεριφορά του ατόμου κατά τη διάρκεια της εφηβείας . Αφού συζητήσουν με την ομάδα τους, προβληματίζονται, υποθέτουν και καταγράφουν τις ιδέες τους για το θέμα . Στη 2η δραστηριότητα, οι μαθητές αναγνωρίζουν τις αλλαγές στο σώμα του ατόμου κατά τη διάρκεια της εφηβείας και απαντούν στις ερωτήσεις για την ταχύτητα ανάπτυξης στα δύο φύλα και τις σωματικές αλλαγές που ακολουθούν, από προϋπάρχουσες γνώσεις. Στη 3η δραστηριότητα, με τη βοήθεια του διαδραστικού βιβλίου μαθητή Βιολογίας Α΄Γυμνασίου, οι μαθητές περιγράφουν τη δομή και τη λειτουργία του αντρικού  αναπαραγωγικού συστήματος και γενικεύουν τις γνώσεις τους με τις διαδραστικές ασκήσεις της φάσης.

Για να απαντήσουν το 2ο φύλλο εργασίας, οι μαθητές κάνουν υποθέσεις για το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα , για την παραγωγή ωαρίων στην γυναίκα μέχρι την εμμηνόπαυση, καθώς και για την πορεία του μη γονιμοποιημένου ωαρίου με την εμφάνιση της περιόδου (έμμηνης ρύσης). Οι μαθητές διατυπώνουν τις απόψεις τους σαν υποθέσεις προς έλεγχο, ο οποίος θα γίνει με τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας. Με τις ερωτήσεις της 1ης δραστηριότητας οι μαθητές διαχειρίζονται εδώ την εναλλακτική τους ιδέα σύμφωνα με την οποία δεν αναγνωρίζουν την πορεία του ωαρίου. Στη 2η δραστηριότητα, οι μαθητές με τη βοήθεια του λογισμικού, διασαφηνίζουν ότι η αναπαραγωγική ικανότητα της γυναίκας αρχίζει στην εφηβεία και γίνονται ικανοί να περιγράψουν τη δομή και τη λειτουργία του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. Διασαφηνίζουν επίσης ότι η παραγωγή σπερματοζωαρίων στον άντρα γίνεται συνεχώς στη διάρκεια της ζωής του, ενώ στη γυναίκα σταματά γύρω στην ηλικία των 50 χρόνων. Με την 3η δραστηριότητα, οι μαθητές διαχειρίζονται την εναλλακτική τους ιδέα ότι αν συμβεί γονιμοποίηση, αυτή θα γίνει όσο το ωάριο βρίσκεται και κινείται μέσα στη σάλπιγγα.

Υπάρχουν σύντομα τεστ αξιολόγησης στα διαδραστικά εργαλεία για να εφαρμόσουν οι μαθητές τη νέα γνώση και  προτείνονται  διαδραστικές ασκήσεις , από τις οποίες δύο αφορούν σε  κουιζ για το ανδρικό και το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα για να συνοψίσουν οι μαθητές τη νέα γνώση.

 

Διαδραστικό βιβλίο μαθητή Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές ανατρέχουν σε αυτή την πηγή για να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας και να απαντήσουν στις διαδραστικές ασκήσεις της φάσης
Σχόλιο: 
Η ίδια ιστοσελίδα θα αναφερθεί και σε επόμενες φάσεις του σεναρίου

Συμπληρώστε το κείμενο με τις λέξεις που ταιριάζουν

Παρατηρήστε την κάθετη τομή όρχι ενός ενήλικα άντρα στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης.

Διευκρίνιση: 
Τα παραγόμενα σπερματοζωάρια από τους όρχεις αποθηκεύονται στην επιδιδυμίδα (τμήμα του όρχεως),όπου ωριμάζουν. Προστίθενται οι εκκρίσεις της σπερματοδοχου κύστης και του προστάτη. Το σύνολο αποτελεί το σπέρμα.
Σχόλιο: 
Κατά τη διάρκεια της διέγερσης,το πέος βρίσκεται σε στύση. Συσπάσεις οδηγούν το σπέρμα στην ουρήθρα μέχρι την άκρη του πέους, απ όπου γίνεται η εκσπερμάτωση . Όταν δεν γίνεται εκσπερμάτωση ,τα σπερματοζωάρια απορροφώνται και καταστρέφονται.

Ο όρχις αποτελείται από πολλούς μικροσωληνίσκους , οι οποίοι φτάνουν σε μήκος σχεδόν τα 250 μέτρα.

Διευκρίνιση: 
Από την εφηβεία και μέχρι τον θάνατο , αυτοί οι μικροσωληνίσκοι κατασκευάζουν συνεχώς κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται κάθε 64 μέρες περίπου και μετατρέπονται σε σπερματοζωάρια, με ρυθμό 200 εκατομμύρια την μέρα.

Να συμπληρώσετε στις ενδείξεις τους κατάλληλους όρους

Διευκρίνιση: 
Το κουίζ αφορά στο ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα.
Σχόλιο: 
Κλικάρετε ‘’έλεγχος’’ για να δείτε τα αποτελέσματα

Να συμπληρώσετε στις ενδείξεις τους κατάλληλους όρους.

Διευκρίνιση: 
Κλικάρετε το κουίζ που αφορά στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα.
Σχόλιο: 
Κλικάρετε ‘’έλεγχος’’ για να δείτε τα αποτελέσματα.

Έλεγχος γνώσεων

Σχόλιο: 
Προσπάθησε ξανά

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Διευκρίνιση: 
Μια μόνο επιλογή είναι σωστή

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Δημιουργός Σεναρίου: Νικολέτα ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)