Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο , Από τη γονιμοποίηση στη γέννηση με χρήση ιστοσελίδων και φύλλων εργασίας

45 λεπτά

Γονιμοποίηση - εγκυμοσύνη

Φύλλα Εργασίας

Παρακολουθούν τα δύο βίντεο εξωτερικής πληροφόρησης. Συμπληρώνουν το πρώτο φύλλο εργασίας. Στην 1η δραστηριότητα οι μαθητές κάνουν υποθέσεις για την πορεία του μη γονιμοποιημένου ωαρίου με την εμφάνιση της περιόδου ( έμμηνης ρύσης). Στην 2η δραστηριότητα διασαφηνίζουν την ωορρηξία και την κατάλληλη στιγμή της γονιμοποίησης. Στην 3η δραστηριότητα που βρίσκεται στο 2ο φύλλο εργασίας, ολοκληρώνουν τον  διδακτικό στόχο περιγράφοντας τα στάδια του έμμηνου κύκλου με τις αλλαγές στο εσωτερικό της σάλπιγγας για την προώθηση του ωαρίου, όπως και του εσωτερικού της μήτρας για να δεχτεί το γονιμοποιημένο ωάριο σε περίπτωση εγκυμοσύνης. Υπάρχουν σύντομα τεστ αξιολόγησης για να εφαρμόσουν οι μαθητές τη νέα γνώση και μία άσκηση με σύγκριση ακτινογραφίας η οποία συγχρόνως τους καλλιεργεί την ικανότητα κριτικής σκέψης και επέκτασης και σε άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την αναπαραγωγή του ανθρώπου.

Για να εισάγουμε το θέμα της γονιμοποίησης και της εγκυμοσύνης, κάνουμε αρχικές ερωτήσεις στους μαθητές, πριν αυτοί συμπληρώσουν το 2ο φύλλο εργασίας,όπως:

-Η εξέλιξη της τεχνολογίας μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τον άνθρωπο από τη στιγμή της γονιμοποίησης του ωαρίου μέχρι την γέννησή του, δηλαδή από το ωάριο μέχρι το νεογέννητο. Πως αναπτύσσεται το έμβρυο στο εσωτερικό της μήτρας της μητέρας;

-Ποια είναι η διαδρομή των σπερματοζωαρίων στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας μέχρι να συναντήσουν το ωάριο;

-Το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισμού, προϊόν της γονιμοποίησης, διαιρείται και σχηματίζεται το έμβρυο. Πως γίνεται ακριβώς;

-Πως τρέφεται το έμβρυο στην μήτρα της μητέρας;

-Πως γεννιέται ένα παιδί;

Στην 1η δραστηριότητα του 3ου φύλλου εργασίας, εξετάζεται η πορεία του γονιμοποιημένου ωαρίου, το οποίο με τη μορφή ζυγωτού εμφυτεύεται στα τοιχώματα της μήτρας. Οι μαθητές γίνονται ικανοί να περιγράψουν το ζυγωτό σαν αποτέλεσμα της γονιμοποίησης που πετυχαίνεται με την σεξουαλική πράξη. Στην 2η δραστηριότητα ( 4ο φύλλο εργασίας), οι μαθητές διαχειρίζονται την εναλλακτική τους ιδέα, για το ότι δυσκολεύονται να αποδεχτούν ότι το ανθρώπινο έμβρυο αναπτύσσεται σταδιακά, στην αρχή της κύησης δημιουργούνται τα διάφορα όργανα και αργότερα αναπτύσσονται.  Προτρέπονται να παρακολουθήσουν  τα διαφορετικά στάδια της ανάπτυξης του εμβρύου.

Ακολουθούν διαδραστικά εργαλεία με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής , αντιστοίχησης και συμπλήρωσης κενών.

 

έμμηνος κύκλος από Φωτόδενδρο

γονιμοποίηση ωαρίου και εμφύτευση από Φωτόδενδρο

Με ακτινογραφία από την μήτρα απεικονίζεται το γεννητικό σύστημα μιας γυναίκας

Διευκρίνιση: 
Δεν φαίνονται τα ωάρια

Ασκηση αντιστοίχησης για Γονιμοποίηση και Εγκυμοσύνη

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Διαβάστε την ερώτηση και επιλέξτε την σωστή απάντηση

Γονιμοποίηση

Συμπληρώστε το συμπέρασμα

Διευκρίνιση: 
Θα συμπληρωθεί αφού ολοκληρώσετε όλα τα φύλλα εργασίας της παρούσας φάσης
Δημιουργός Σεναρίου: Νικολέτα ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)