Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Τα είδη των χαρτών

20 λεπτά

Παρουσίαση PowerPoint με τα είδη των χαρτών

Στην αρχή η δασκάλα θα παρουσιάσει με το λογισμικό PowerPoint μερικούς χάρτες. Ταυτόχρονα θα συζητείται το περιεχόμενό τους με σκοπό οι μαθητές να ανακαλύψουν και το όνομα του καθενός. Στο λογισμικό αυτό υπάρχουν ένας πολιτικός, ένας γεωμορφολογικός, ένας θρησκευτικός, ένας ιστορικός, ένας οδικός, ένας κλιματικός και ένας χάρτης παραγωγής προϊόντων.

ΧΑΡΤΕΣ

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΛΑΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)