Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Τα είδη των χαρτών

25 λεπτά

Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη (Kidspiration)

Φύλλα Εργασίας

Παρουσιάστηκε στα παιδιά το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration. Κατόπιν χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη με τον τίτλο ΧΑΡΤΕΣ και περιεχόμενο το διαχωρισμό των χαρτών σε δύο μεγάλες κατηγορίες ΓΕΝΙΚΟΥΣ και ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ χάρτες.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΛΑΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)