Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Let's become digital leaders

40 λεπτά

Εισαγωγή στο ασφαλές διαδίκτυο

Φύλλα Εργασίας

Ρωτάμε πρώτα τα παιδιά αν χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και τι δραστηριότητες κάνουν μέσω του υπολογιστή.

Επειτα τους δείχνουμε το picture dictionary και τους ζητάμε να αναγνωρίσουν τα μέρη του υπολογιστή.

Μετά τους δείχνουμε και την άσκηση με την συμπλήρωση κενών για να διδάξουμε λεξιλόγιο αλλά και κάποιους βασικούς κανόνες πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Τους δείχνουμε το βίντεο λέγοντάς τους να προσέξουν τι είδους άνθρωποι υπάρχουν στο διαδίκτυο.

Μετά το βίντεο κάνουμε την άσκηση πάνω στο βίντεο (εναλλακτικά δείχνουμε δεύτερη φορά το βίντεο)

Μετά τα πρώτα επίθετα δίνουμε στους μαθητές ενα φύλλο εργασίας να προσθέσουν και άλλα επίθετα αν μπορούν συμβουλευόμενοι το picture dictionary-describing people (personality)

Picture Dictionary- Computer parts

Διευκρίνιση: 
How much do you know about computers? Let's see how many words you know in the pictures

Αντιστοίχιση φράσεων για ανακάλυψη πεποιθήσεων μαθητών για διαδίκτυο.

Διευκρίνιση: 
Fill in the gaps with the correct word

Childnet Film Competition 2015: Ludworth Primary School "Chips and Bangs"

Διευκρίνιση: 
What kind of people are there online? Watch to find out

Picture Dictionary Describing People

Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Αργυρίου (Εκπαιδευτικός)