Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα βουνά της χώρας μας

45 λεπτά

Εμπέδωση, χρήση λογισμικού οπτικοποίησης

Φύλλα Εργασίας

Δραστηριότητα για τη 2η φάση

Αρχικά οι μαθητές θα μπουν στο λογισμικό οπτικοποίησης Google Earth και θα τους ζητηθεί να περιηγηθούν στον χάρτη της Ελλάδας και να βάλουν πινέζες με το γνωστό τρόπο στα κυριότερα βουνά της Ελλάδας που έχουν μάθει.

Η οπτικοποίηση προσθέτει στην εκπαιδευτική διαδικασία διαχείρησης εικόνων μέσω υπολογιστή, καθώς οι δυνητικές εικόνες αποτελούν νοητικά μοντέλα που δεν πραγματοποιούνται πλέον με βάση το προυπάρχον πραγματικά μοντέλο. 

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΝΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)