Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα βουνά της χώρας μας

45 λεπτά

Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη και παρουσίαση

Στόχος της 3ης φάσης (3η διδακτική ώρα) είναι οι μαθητές συνεργαζόμενοι και συζητώντας με κριτικό πνεύμα στα πλαίσια των ομάδων τους να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη με κεντρική ιδέα <<Τα βουνά της χώρας μας>> με εξακτίνωση στα γεωγραφικά διαμερίσματα και τα βουνά του κάθε διαμερίσματος.Τον οποίο στην συνέχεια θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης.

Αυτή η δραστηριότητα θα αξιολογήσει αν οι μαθητές κατέκτησαν και εμπέδωσαν τη συγκεκριμένη ενότητα και αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι του σεναρίου.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΝΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)