Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Mυκηναϊκός πολιτισμός : στην αχλή του μύθου

40 λεπτά

Α΄Φάση Αφόρμηση

Φύλλα Εργασίας

Αναλυτική περιγραφή

1η διδακτική ώρα( στην αίθουσα διδασκαλίας)

Α΄Φάση  αφόρμηση

  1. Ο μαθητές παρακολουθούν στο διαδραστικό πίνακα ή με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα  ένα σχετικό βίντεο από την εκπαιδευτική τηλεόραση http://www.edutv.gr/deyterobathmia/mykinaikos-politismos-2o-meros (10΄)
  2. Στη συνέχεια ανοίγουν το ψηφιακό βιβλίο και μελετούν την αντίστοιχη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου(αν δεν υπάρχει χρόνος παραλείπεται)
  3. Ο καθηγητής διανέμει φύλλο εργασίας  με ερωτήσεις πάνω στο συγκεκριμένο εποπτικό υλικό, οι οποίες θα τους προβληματίσουν και θα διεγείρουν το ενδιαφέρον τους.
  4. Τους ζητά να συζητήσουν μεταξύ τους ανά ζεύγη  και να  καταγράψουν τις απαντήσεις στο φύλλο εργασίας.(10΄)
  5. Οι μαθητές παρουσιάζουν τις απαντήσεις  τους. Για το τρίτο και τέταρτο ερώτημα δημιουργούνται από τους μαθητές στο διαδραστικό πίνακα συννεφόλεξα.(http://www.tagxedo.com/) (10΄)
  6. Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός ενημερώνει  τους μαθητές σχετικά με  τη συγκεκριμένη διδακτική πρακτική που  θα ακολουθηθεί, το χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να τηρηθεί , τη μέθοδο υλοποίησής της και τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών. Επισημαίνει στους μαθητές τον καθοριστικό τους ρόλο για την πραγματοποίησή της , δημιουργεί κίνητρα τονίζοντας ότι η τελική εργασία  τους θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο που θα δημιουργήσουν και διευκρινίζει το δικό της ρόλο. Οι μαθητές χωρίζονται  σε ομάδες 4 ή 5 ατόμων, ανομοιογενείς ως προς το φύλο και το γνωστικό επίπεδο, και ορίζονται σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ικανότητές τους  οι ρόλοι στο πλαίσιο της ομάδας(συντονιστής, χειριστής Η/Υ, καταγραφέας, παρουσιαστής και διαμεσολαβητής)(15΄)
Δημιουργός Σεναρίου: Κωνσταντία Μάμαλη (Εκπαιδευτικός)