Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Mυκηναϊκός πολιτισμός : στην αχλή του μύθου

90 λεπτά

΄Ερευνα & Συμπεράσματα

Φύλλα Εργασίας

    Οι μαθητές εισέρχονται στο εργαστήριο πληροφορικής και παίρνουν θέση  μπροστά από τους υπολογιστές φροντίζοντας ώστε κάθε ομάδα να έχει το δικό της «σταθμό» εργασίας. Ο εκπαιδευτικός τους διανέμει τα φύλλα εργασίας και να τους καλεί να διαβάσουν προσεκτικά τις δραστηριότητες που περιέχονται σε αυτό. Η πρώτη ομάδα θα επιχειρήσει να τοποθετήσει το συγκεκριμένο πολιτισμό στο χώρο και το χρόνο, η δεύτερη θα ανακαλύψει τις οικονομικές δραστηριότητες των μυκηναίων, η τρίτη ομάδα την κοινωνική και πολιτική διαστρωμάτωση της κοινωνίας τους, η τέταρτη θα έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό της συγκεκριμένης περιόδου, η πέμπτη θα προσπαθήσει να διερευνήσει τους λόγους εξάπλωσης και παρακμής του συγκεκριμένου πολιτισμού ενώ η έκτη θα αναζητήσει στοιχεία που συνηγορούν στον κοινό χαρακτήρα  του πολιτισμού των μυκηναϊκών κέντρων. Η πρώτη εργασία κάθε ομάδας στοχεύει στην αναζήτηση πληροφοριών,  η δεύτερη και τρίτη στην επεξεργασία του υλικού και την εξαγωγή συμπερασμάτων ενώ η τελευταία στον προβληματισμό των μαθητών σχετικά με τους τρόπους παρουσίασης των εργασιών τους και την  αφύπνιση της δημιουργικότητας τους.

       Αφού απαντηθούν οι όποιες απορίες των μαθητών και δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες, οι μαθητές με τη διακριτική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού πλοηγούνται στο διαδίκτυο, διαβάζουν το σχολικό εγχειρίδιο και αναζητούν πληροφορίες σχετικές με τα ερωτήματα. Τα μέλη των ομάδων συζητούν μεταξύ τους τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν, τις αξιολογούν, διασταυρώνουν και συγκρίνουν πηγές και αποθηκεύουν σε φάκελο στην επιφάνεια εργασίας όσες θεωρούν κατάλληλες για την εξαγωγή  συμπερασμάτων και την εκπόνηση της εργασίας τους. Στη συνέχεια επεξεργάζονται τις πληροφορίες  που συγκέντρωσαν βάζοντας πλαγιότιτλους, καταρτίζοντας σημειώσεις από διαφορετικές πηγές και κάνοντας περιλήψεις τους. Τέλος, αξιοποιώντας  τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν την τελική εργασία τους και δίνουν σε αυτή τη μορφή που έχει ζητηθεί.

 

Δημιουργός Σεναρίου: Κωνσταντία Μάμαλη (Εκπαιδευτικός)