Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Mυκηναϊκός πολιτισμός : στην αχλή του μύθου

90 λεπτά

Δημιουργία wiki-Aξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές με τη βοήθεια του καθηγητή τους δημιουργούν ένα wiki και αναρτούν σε αυτό την τελική τους εργασία, σε διαφορετική σελίδα για κάθε ομάδα. Στη συνέχεια, παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην ολομέλεια του τμήματος. Στο τέλος κάθε παρουσίασης διατίθεται ένα πεντάλεπτο σε κάθε ομάδα ώστε να απαντήσουν σε τυχόν απορίες των συμμαθητών τους , να αντικρούσουν ενδεχόμενες αντιρρήσεις τους και να υποστηρίξουν προφορικά την εργασία τους. Ακολούθως, καλούνται να δημιουργήσουν μία φόρμα στο  google drive η οποία θα περιέχει  φύλλο αξιολόγησης με θέματα που απασχόλησαν την ομάδα τους . Αποστέλλουν τη φόρμα στις υπόλοιπες ομάδες και με τη βοήθεια του εργαλείου της σύνοψης που διαθέτει το google drive εκτιμούν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής.

Δημιουργός Σεναρίου: Κωνσταντία Μάμαλη (Εκπαιδευτικός)