Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Όταν οι ήχοι συναντούν τα χρώματα

10 λεπτά

ΑΦΟΡΜΗΣΗ

Οι μαθητές παρακολουθούν ένα σύντομο διαδραστικό video, το οποίο παρουσιάζει πίνακες ζωγραφικής από διάφορες εποχές και τεχνοτροπίες με θέμα μουσικούς ή μουσικά όργανα. Εντοπίζουν μέσα από μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής το κοινό στοιχείο όλων των παρουσιαζόμενων πινάκων. Συζητούν για τα στοιχεία που συνενώνουν τις τέχνες της Μουσικής και της Ζωγραφικής και για εκείνα που τις διαφοροποιούν. Στη συνέχεια παρατηρούν το πορτρέτο που δημιούργησε ο ζωγράφος Paul Gaugin, στο οποίο απεικονίζεται ο φίλος του τσελίστας Σέκλουντ. Αξιοποιώντας τις διαδραστικές εφαρμογές της πλατφόρμας, ανακαλύπτουν ότι ο ζωγράφος στο συγκεκριμένο πορτρέτο απεικόνισε τον φίλο του μουσικό, αποδίδοντάς του τα δικά του χαρακτηριστικά προσώπου. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προκαλείται συζήτηση για το τι μπορεί να οδήγησε τον ζωγράφο σε αυτή την επιλογή. Τέλος, οι μαθητές συμπληρώνουν απλές και σύντομες εργασίες αντιστοίχισης και πολλαπλής επιλογής.       

ΑΝΑΚΛΥΠΤΩ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Διευκρίνιση: 
Παρακολουθήστε το παρακάτω video. Τι κοινό έχουν όλοι οι πίνακες ζωγραφικής που παρουσιάζονται;

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Διευκρίνιση: 
Παρατηρήστε το παρακάτω πορτρέτο και ανακαλύψτε τα μυστικά του κάνοντας κλικ επάνω στις κόκκινες κουκίδες.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε τις φράσεις, επιλέγοντας από τη δεξιά στήλη τη λέξη που ταιριάζει.
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΑΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)