Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Όταν οι ήχοι συναντούν τα χρώματα

40 λεπτά

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΜΒΑ ΣΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Τα παιδιά γνωρίζουν μουσικά κομμάτια Προγραμματικής Μουσικής, για τη σύνθεση των οποίων οι μουσικοί εμπνεύστηκαν από πίνακες ζωγραφικής, αλλά και πίνακες ζωγραφικής, για τη δημιουργία των οποίων οι καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν από μουσικά κομμάτια σύγχρονών τους μουσικοσυνθετών. Κατ' αυτό τον τρόπο ανακαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι καλλιτέχνες από διαφορετικές μορφές τέχνης, αλλά και τις αναλογίες ανάμεσα στην εκφραστική γλώσσα και τους κώδικες επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών μορφών τέχνης.      

 

 

ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ

Διευκρίνιση: 
Γνωρίστε έργα τέχνης που έχουν προκύψει από την αλληλεπίδραση μουσικών και ζωγράφων κατά τη διάρκεια της ιστορίας των τεχνών.

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Διευκρίνιση: 
Ελέγξτε τη μνήμη σας. Στις παρακάτω κάρτες υπάρχουν ζευγάρια ίδιων καρτών. Οι κάρτες απεικονίζουν πίνακες ζωγραφικής του ζωγράφου Whistler από τη σειρά έργων "Νυχτερινά". Προσπαθήστε να βρείτε τις κάρτες που ταιριάζουν όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΑΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)