Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Όταν οι ήχοι συναντούν τα χρώματα

60 λεπτά

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑΝ ΠΙΝΑΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Φύλλα Εργασίας

Πίνακες ζωγραφικής αποτελούν την αφορμή για να δημιουργήσουν οι μαθητές σε ομάδες το δικό τους μουσικό κομμάτι Προγραμματικής Μουσικής. Κατ' αυτό τον τρόπο οι μαθητές καλούνται αφενός μεν να παρατηρήσουν και να αναγνωρίσουν μορφικά και υφολογικά στοιχεία των εικαστικών έργων τέχνης, αφετέρου δε να πειραματισούν με τους ήχους της φωνής, του σώματος και των μουσικών οργάνων ώστε να δημιουργήσουν απλές μουσικές συνθέσεις. Οι συνθέσεις αυτές θα επιχειρούν να αποδώσουν μέσα από τη γλώσσα των ήχων τα παραπάνω υφολογικά και μορφολογικά στοιχεία, μετουσιώνοντας τους κώδικες επικοινωνίας των εικαστικών τεχνών στους αντίστοιχους μουσικούς κώδικες επικοινωνίας.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΝΕΛΑ ΣΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

Διευκρίνιση: 
Προσπαθήστε να αναπαραστήσετε μουσικά έναν από τους παρακάτω πίνακες ζωγραφικής
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΑΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)