Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΕΞΩΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

45 λεπτά

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Φύλλα Εργασίας

Κατά τη Φάση αυτή καλό θα είναι τα θρανία να τοποθετηθούν στην άκρη και οι μαθητές να καθίσουν σε κύκλο. Υλικά: 12 κάρτες (ή χαρτάκια), σε κάθε μία από τις οποίες αναγράφεται ένα συναίσθημα (επισυνάπτονται: αρχείο ‘κάρτες συναισθημάτων’). Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα που θα ακολουθήσει: αναφέρει ότι θα είναι μία ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα που προϋποθέτει την αξιοποίηση της γλώσσας του σώματος.

Οι μαθητές χωρίζονται σε 3 ομάδες με τυχαίο τρόπο. Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει σε ένα μέλος της πρώτης ομάδας μία κάρτα και δίνει τις εξής οδηγίες: Το μέλος (και μόνο αυτό) βλέπει το συναίσθημα που αναγράφεται στην κάρτα και καλείται να το αναπαραστήσει χωρίς να μιλήσει (παντομίμα), μόνο του ή με τη βοήθεια ενός ακόμη μέλους της ομάδας. Καλούνται να αναγνωρίσουν το συναίσθημα όχι μόνο τα μέλη της δικής του ομάδας, αλλά και οι τρεις ομάδες, βάσει της γλώσσας του σώματος που χρησιμοποιεί. Η ομάδα που θα αναγνωρίσει πρώτη το συναίσθημα κερδίζει και κρατά την κάρτα με το συναίσθημα αυτό. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός θα δώσει μία άλλη κάρτα σε ένα μέλος της δεύτερης ομάδας και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Ο/Η εκπαιδευτικός θα δώσει 4 συνολικά κάρτες για περιγραφή σε κάθε μία από τις 3 ομάδες. Θα κερδίσει η ομάδα που θα αναγνωρίσει τα περισσότερα συναισθήματα (και άρα θα συγκεντρώσει τις περισσότερες κάρτες).

Καλό θα είναι η δραστηριότητα να μη διαρκέσει περισσότερο από 30’, ώστε να δοθεί χρόνος (τουλάχιστον 15’) για συζήτηση – αναστοχασμό στην ολομέλεια. Στη συζήτηση είναι σημαντικό να επισημανθούν από τον/την εκπαιδευτικό α) το εύρος των μορφών εξωλεκτικής επικοινωνίας, β) η σημασία της, γ) τυχόν στερεότυπα σχετικά με την έκφραση συναισθημάτων από τα δύο φύλα, δ) η αναγκαιότητα έκφρασης των συναισθημάτων μέσω της ‘γλώσσας του σώματος’.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΖΙΑΝΗ (Εκπαιδευτικός)