Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

30 λεπτά

Διερεύνηση μέσω προσομοίωσης

Φύλλα Εργασίας

Στο 1ο φύλλο εργασίας γίνεται μια διερεύνηση των τριών καταστάσεων της ύλης, με σκοπό να εξερευνήσουμε τις ιδιότητες των αερίων που θα μας χρειαστούν στη συνέχεια. Χρησιμοποιώντας την προσομοίωση "Καταστάσεις της Ύλης" της συλλογής του PheT, οι μαθητές εισάγονται σε ένα εικονικό περιβάλλον όπου υπάρχει ένα δοχείο, με θερμόμετρο και δυνατότητα θέρμανσης ή ψύξης. Στο εσωτερικό του δοχείου μπορούμε να βλέπουμε τη μικροσκοπική δομή του αερίου, κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει σε ένα πραγματικό εργαστήριο. Πολύ χρήσιμη είναι η δυνατότητα να αλλάζουμε με εύκολο τρόπο διάφορες παραμέτρους, όπως να θερμάνουμε ή να ψύξουμε το δοχείο, ή να τοποθετήσουμε διαφορετικό υλικό π.χ. νερό, υδρογόνο κτλ. Έτσι οι μαθητές παρατηρώντας, μεταβάλλοντας παραμέτρους και με την καθοδήγηση του φύλλου εργασίας ανακαλύπτουν ή επαναφέρουν στη μνήμη τους κρίσιμες πτυχές της συμπεριφοράς των υλικών και κυρίως των αερίων που θα χρησιμεύσουν στη θερμοδυναμική:

  • παρατήρηση της μικροσκοπικής δομής, της κίνησης και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μορίων
  • μετατροπή θερμοκρασιών από την κλίμακα Κέλβιν στην Κελσίου και αντίστροφα
  • οι διαφορές στη μικροσκοπική κλίμακα ανάμεσα στην αέρια, υγρή και στερεή φάση
  • ο ρόλος της θερμοκρασίας στην κίνηση των μορίων
  • κατηγοριοποίηση σε μονοατομικά, διατομικά και πολυατομικά αέρια
  • διαχωρισμός μεγεθών σε μικροσκοπικά / μακροσκοπικά
  • τεχνολογικές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή που βασίζονται στη χρήση των αερίων

 

Προσομοίωση - εικονικό περιβάλλον "Καταστάσεις της ύλης"

Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλειος Βαρσάμης (Εκπαιδευτικός)