Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

45 λεπτά

Πειραματισμός σε εικονικό εργαστήριο

Φύλλα Εργασίας

Στο 2ο φύλλο εργασίας, χρησιμοποιούμε μια δεύτερη προσομοίωση του PheT για να καταδείξουμε με πειραματικό τρόπο σε εικονικό εργαστήριο τη σχέση ανάμεσα στον όγκο, την πίεση και τη θερμοκρασία ενός αερίου. Οι μαθητές κινούνται διερευνητικά, μαθαίνοντας να χειρίζονται τις μεταβλητές και να παρατηρούν τις αλλαγές στο αέριο. Προκειμένω να αποφύγουμε να μπερδευτούν οι μαθητές από τις πολλές δυνατότητες συνδυασμού των μεταβλητών, χρησιμοποιούν τη δυνατότητα της προσομοίωσης να κρατήσουν σταθερή μία από τις μακροσκοπικές μεταβλητές, καταλήγοντας στους τρεις νόμους των αερίων. Τα κύρια σημεία της φάσης είναι:

  • διερευνητική ανακάλυψη και διατύπωση των νόμων Boyle, Charles και Gay-Lussac
  • ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού μεταβλητών 
  • χρήση των πειραματικών δεδομένων για την παραγωγή γραφικών παραστάσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων
  • σύνδεση με την πραγματικότητα, αναζητώντας το πως θα μπορούσαν να γίνουν τα πειράματα αυτά στην πράξη

 

Εικονικό εργαστήριο "Ιδιότητες αερίου"

Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλειος Βαρσάμης (Εκπαιδευτικός)