Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

30 λεπτά

Πειραματική ενασχόληση

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, οι μαθητές με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, επιλέγουν μερικά από τα πειράματα που παρατήρησαν στα δύο βίντεο της προηγούμενης φάσης και προσπαθούν να τα πραγματοποιήσουν στο εργαστήριο. Η επιλογή γίνεται με κριτήριο τις επιθυμίες και το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και τη δυνατότητα πραγματοποίησής τους, δηλαδή αν υπάρχουν τα κατάλληλα υλικά ή ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και την πειραματική εμπειρία. Ο εκπαιδευτικός έχοντας ήδη δει τα βίντεο μπορεί να έχει προετοιμάσει και προμηθευτεί από πριν κάποια από τα απαραίτητα υλικά. Η συμμετοχή των μαθητών στην επιλογή προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία και λειτουργεί ως ενισχυτικός παράγοντας προκαλώντας το ενδιαφέρον τους. Η όλη διαδικασία εμπεριέχει και στοιχεία αξιολόγησης καθώς θα αναδειχθούν σημεία που δεν έχουν γίνει κατανοητά από τους μαθητές και αντιστρόφως.

Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλειος Βαρσάμης (Εκπαιδευτικός)