Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

The Caretta Caretta Sea Turtle

10 λεπτά

Caretta vocabulary: Matching game

Οι μαθητές κάνουν επανάληψη του λεξιλογίου που διδάχτηκαν σε προηγούμενο μάθημα.

Vocabulary revision

Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Σαμδανίδου (Εκπαιδευτικός)