Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

The Caretta Caretta Sea Turtle

30 λεπτά

Become artists, playwrights and musicians

Φύλλα Εργασίας

Σε προηγούμενο μάθημα οι μαθητές συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους (Multiple Intelligence survey for kids by Laura Candler). (http://www.lauracandler.com/free/misurvey ) Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες σύμφωνα με τον τύπο νοημοσύνης τους: οπτική, κιναισθητική, μουσική. Σε κάθε ομάδα δίδεται ένα φύλλο εργασίας με οδηγίες για το συλλογικό έργο που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν και να παρουσιάσουν στην τάξη. Το συλλογικό έργο όλων των ομάδων  περιλαμβάνει πληροφορίες για τη θαλάσσια χελώνα caretta caretta (πού ζει, πού κάνει τη φωλιά της και γεννάει τα αυγά της, το χρώμα της, το βάρος της, πώς αναπνέει, με τι κινείται, πόσες χελώνες υπάρχουν σήμερα). Το κείμενο με τις πληροφορίες για τη θαλάσσια χελώνα διδάχτηκε σε προηγούμενο μάθημα (Pupil's Book, p. 84). Στο προηγούμενο μάθημα οι μαθητές άκουσαν επίσης ένα τραγούδι για ένα θαλάσσιο χελωνάκι. (http://www.animalsongsforkids.com/Kids-Music-Animal-Songs-Baby-Sea-Turtles-Here-We-Go/blogp...)

Ειδικότερα, η οπτική ομάδα σχεδιάζει έναν νοητικό χάρτη (mind map) με όλες τις πληροφορίες για τη χελώνα caretta caretta και τον παρουσιάζει στην τάξη, η σωματική/κιναισθητική ομάδα δημιουργεί μια ιστορία με τις πληροφορίες για τη χελώνα και τη δραματοποιεί. Τέλος η μουσική ομάδα γράφει στίχους περιλαμβάνοντας όλες τις πληροφορίες και το λεξιλόγιο της χελώνας, τους μελοποιεί και τραγουδάει το τραγούδι της caretta caretta.

Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Σαμδανίδου (Εκπαιδευτικός)